Stationslocatie, Mijdrecht

Op de oude stationslocatie in Mijdrecht, aan de voormalige spoorlijn Aalsmeer – Nieuwersluis – Loenen, wordt de woonwijk Spoorpark gebouwd. In de wijk komen verschillende woningen voor diverse doelgroepen. In dit plan wordt ook het monumentale stationsgebouw en het privaatgebouw in hun oorspronkelijke staat herstelt. Het voormalige spoortracé wordt de centrale verbinding door de wijk. Fietsers en voetgangers krijgen daar ruim baan. Parkeren gebeurt aan de randen, zoveel mogelijk uit het zicht.

Goede buur
Cazas Wonen realiseert een ‘gemengd wonen’ concept samen met Amerpoort, Leger des Heils en het COA. De Stationslocatie wordt een gemeenschap met zowel ‘vragende’ als ‘dragende’ bewoners. In het appartementencomplex wordt van alle bewoners verwacht dat zij een ‘goede buur’ zijn. Dit houdt in dat iedereen zich inzet voor zijn/haar buren, oog heeft voor de omgeving en diverse activiteiten organiseert, zoals een BBQ of een opschoondag. Bepalend voor de selectie van de reguliere huurders is hun motivatie. We kijken naar waarom zij in gemengd wonen project de Stationslocatie willen wonen en wat zij bij zouden willen dragen binnen het woonconcept.

De woningen
Het complex dat door Hillen en & Roosen wordt gebouwd, bestaat uit 35 sociale huurwoningen. Alle gelijkvloerse woningen zijn voorzien van vier zonnepanelen, een buitenruimte door middel van een balkon of tuin en een aparte berging op de begane grond. Naast de bergingen zijn er negen woningen op de begane grond. De twee etages hierboven hebben elk dertien woningen. Er zijn in totaal 21 tweekamerappartementen van 58 m² en 14 driekamerappartementen van 64 m².

Woningtoewijzing
Van de 35 appartementen worden er zestien woningen toegewezen via directe bemiddeling aan mensen die vanuit een woonvoorziening van Amerpoort, Leger des Heils en het COA doorstromen naar zelfstandig wonen. Achttien woningen worden via WoningNet aangeboden voor reguliere huurders, waarbij inwoners uit De Ronde Venen voorrang krijgen. Van de achttien woningen zal de helft worden toegewezen aan doorstromers en de andere helft aan starters. Niet de wachttijd in WoningNet, maar de motivatie van de kandidaat huurder is uiteindelijk doorslaggevend. Er wordt één woning ingezet als gezamenlijke ontmoetingsruimte in het eerste jaar.

Huurprijzen
Er is gekozen voor verschillende huurprijzen om meer doelgroepen in de sociale huur te bedienen. De netto huurprijzen bedragen € 633,25 en € 763,47 (prijspeil 2022). Bovenop de netto huurprijs komen nog servicekosten van € 66,04. Hier zit een bedrag van € 10,00 bij inbegrepen voor 4 zonnepanelen die op elke woning zijn aangesloten.

Huurvoorwaarden
De sociale huurappartementen worden vanaf 19 oktober tot en met 31 oktober 2022 aangeboden op de website van WoningNet regio Utrecht. Er zijn in totaal vier advertenties; twee voor doorstromers en twee voor starters. U bent een doorstromers wanneer u een zelfstandige huurwoning in de regio Utrecht achterlaat, waarbij er een voorrang is voor huurders. Starters kenmerken zich door de leeftijd; hierbij is de vereiste dat de geïnteresseerde nog geen 30 jaar oud is. Inwoners uit de gemeente De Ronde Venen hebben voorrang.

Wanneer u ervoor zorgt dat uw (inkomens)gegevens in WoningNet actueel zijn, zult u het passende aanbod zien. Woningzoekenden uit de laagste inkomenscategorie kunnen alleen reageren op de advertenties met een netto huurprijs van € 633,24; maar krijgen wel voorrang op woningzoekenden met een hoger inkomen. De woningen zijn bereikbaar voor inkomens tot € 45.014 bij een tweepersoonshuishouden.

Motivatie
Naast de voorwaarden die worden gesteld aan het inkomen en de huishoudgrootte, spelen inschrijfduur en lokale binding een belangrijke rol maar is de motivatie van de kandidaat huurder uiteindelijk doorslaggevend. De positie in WoningNet en de inschrijfduur geven dus geen garantie voor een woning in dit project.

Na de sluitingstermijn op WoningNet, krijgen geselecteerde kandidaat huurders een link toegestuurd naar het motivatieformulier. Bij een positieve beoordeling van het formulier, volgt een uitnodiging voor het gesprek met de selectiecommissie. Zij bepaalt aan de hand van de gesprekken welke kandidaat huurders er uiteindelijk in aanmerking komen voor één van de appartementen.

Voorrang 'Van Groot naar Beter'
De woningcorporaties in de regio Utrecht willen graag doorstroming stimuleren, zodat gewilde eengezinswoningen vrij komen voor andere woningzoekenden. Daarom is de voorrangsregeling Van Groot naar Beter van toepassing: huurt u een sociale huurwoning met minimaal vier kamers en wilt u verhuizen naar de Stationslocatie? Dan krijgt u voorrang ten opzichte van kandidaten die niet zo'n grote sociale huurwoning achterlaten.

Als u huurder bent van Cazas Wonen en gebruik wilt maken van de regeling Van Groot naar Beter, is het belangrijk dat u zich bij ons meldt vóórdat u reageert op de advertentie op Woningnet. Om voorrang direct aan te vragen, klik dan hier. Wij controleren uw recht op voorrang en registreren dit in het systeem van WoningNet. U ontvangt hiervan een bevestiging, of een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Let op! De voorrangsregeling Van Groot naar Beter geldt alleen als dit is geregistreerd door uw verhuurder. Voor de aanvragen die in de laatste dagen van de advertentie binnenkomen kunnen wij niet garanderen dat de voorrang tijdig verwerkt zal zijn.

Huursprongregeling voor doorstromers
Vaak betekent verhuizen een hogere huur. Dit geldt met name voor de woningen met een huurprijs van € 763,47 en voor kandidaten met een inkomen dat net te hoog is om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Daarom biedt Cazas Wonen eenmalig en alleen bij project Stationslocatie een huursprongregeling aan: bij kandidaten die voldoen aan de eisen van de voorrangsregeling Van Groot naar Beter en een woning accepteren met een huurprijs van € 763,47 stellen we de huurprijs bij naar € 633,25 (exclusief servicekosten).  

Meer informatie
Hou de projectenpagina van de website in de gaten voor meer informatie. Zodra de woningadvertenties online staan, kunt u hier de brochure downloaden met plattegronden en aanvullende informatie over het project en de woningen.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar stationslocatie@cazaswonen.nl of neem telefonisch contact op via het nummer 088 - 012 9000.