Rembrandtlaan

Een bijzondere locatie in samenwerking met Stichting Ontmoeting

Nadat de benedenverdieping van het pand aan de Rembrandtlaan leeg kwam te staan heeft GroenWest besloten om een nieuwe invulling aan het gebouw te geven. Het wordt geschikt gemaakt voor een bijzondere combinatie van zorg en wonen. GroenWest werkt hierbij samen met Stichting Ontmoeting.

Thuishaven
Het gebouw wordt gerenoveerd tot 8 studio’s en 2 appartementen, waarbij wonen en zorg gekoppeld zijn. Naast de 10 woningen wordt er namelijk kantoorruimte gerealiseerd, voor medewerkers van Ontmoeting. We zoeken zoveel mogelijk de verbinding met de wijk. Op dit moment zijn we concrete plannen aan het maken hoe dat er uit gaat zien. Centraal uitgangspunt is dat bewoners van de Thuishaven integreren in de wijk, waarbij buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken worden.

Ontmoeting richt zich in Woerden op kwetsbare mensen. Er zijn cliënten die niet meer thuis kunnen wonen door verschillende omstandigheden. Ze hebben een woonadres nodig, maar daarvoor is een uitkering of zijn financiën nodig. Echter, voor een uitkering is een woonadres nodig. Kortom, een spiraal waar ze moeilijk uitkomen. De oplossing is een Thuishaven, waar ze maximaal één jaar onderdak krijgen inclusief zorg en begeleiding. Dit alles vanuit een niet-vrijblijvende benadering. Door deze aanpak stabiliseert de problematiek en krijgen cliënten het stuur van hun leven weer zelf in handen.

Met een Thuishaven in de buurt verkleinen we de kans op terugval. Bovendien kunnen cliënten zo steeds meer buurtbewoner worden. Het effect is herstel en maatschappelijk welkom. Er komt een wisselwerking tussen bewoners van de Thuishaven en omwonenden tot stand.

Dit project is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen de woningbouwcorporatie, Ontmoeting als zorgorganisatie en de gemeente.  

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u de meest gestelde vragen en antwoorden voor dit project. 

 1. Wat is een Thuishaven?
  Een Thuishaven is een veilige plek waar bewoners wonen die anders dakloos dreigen te raken. Een thuis in hun woonplaats met begeleiding bij het re-integreren in de maatschappij.
 1. Wie worden de bewoners?
  In onze Thuishavens bieden we steun aan mensen die zijn vastgelopen. We zetten zowel professionals als vrijwilligers in, zodat er weer stappen in de goede richting worden gezet.
 1. Worden er cliënten geplaatst met psychische problematiek of verslaving?
  Bij de doelgroep is in principe géén sprake van ernstige psychische problematiek of een verslaving.
 1. Komen er ook kinderen en jongeren?
  Inwoners boven de 23 jaar die binnen de doelgroep passen kunnen bewoner worden. Er zijn ook twee appartementen voor ouder en kind.
 1. Wie bepaalt wie bewoner mag worden in de Thuishaven?
  Er is een intakewerkgroep samengesteld. In deze groep zitten afgevaardigden van Ontmoeting, Woerden Wijzer en GroenWest. Op deze wijze willen we een afgewogen besluit nemen, omdat we het belangrijk vinden dat iemand in de groep past.
 1. Krijgen deze inwoners begeleiding?
  Een Thuishaven is gericht op begeleid wonen. Dit betekent dat bewoners geleerd wordt om een huishouden te voeren, met financiën om te gaan en fysiek en geestelijk sterk te worden zodat zij kunnen participeren in de samenleving. De ambulante woonbegeleider zal hen een aantal uren in de week zorg en begeleiding geven. Het gaat hier echt niet om een project voor begeleid wonen.
 1. Waar kan ik terecht met vragen over de bewoners?
  Overdag zal het kantoor zoveel als mogelijk bezet zijn met netwerkbegeleiders, ambulante woonbegeleiders of vrijwilligers. U kunt hier altijd terecht met vragen of opmerkingen. Tevens zijn we bereikbaar per email: woerden@ontmoeting.org
 1. Hoe zit het met de parkeerruimte?
  De bewoners van de Thuishaven hebben geen auto. Alleen het kantoorpersoneel komt met de auto, maar we zullen het komen per fiets stimuleren.
 1. Wat doen de bewoners overdag?
  Dat zal per bewoner verschillend zijn. De één zit veel thuis, terwijl de ander een dagbesteding heeft of (vrijwilligers)werk doet. We richten ons in de hulptrajecten wel op het vinden van passende dagbesteding en de begeleiding daarin.  
 1. Hanteren jullie regels voor de bewoners?
  Ja, we hanteren zeker regels. Deze worden met de bewoners doorgenomen voordat er een contract getekend wordt.