Park Hoge Woerd, Pratumplaatsplus

WOONZORGGEBOUW PRATUMPLAATS - HOGE WOERD - UTRECHT We realiseren 25 zorgappartementen voor beschut wonen. In het gebouw zal voor bewoners 24/7 zorg aanwezig zijn. Daarnaast worden er twee algemene ruimtes gerealiseerd waar bewoners samen activiteiten kunnen ondernemen.

Flexibel en duurzaam woonzorggebouw

In het woonzorggebouw komen 25 tweekamerappartementen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Ook zijn er algemene ruimtes waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Er is een flexibel ontwerp opgesteld dat geschikt is voor verschillende mensen met verschillende zorg- en/of ondersteuningsvragen. Door het flexibele karakter is een verbouwing niet nodig als de zorgbehoefte verandert.

 Zorg en ondersteuning voor bewoners

In het nieuwe gebouw wordt 24 uur per dag zorg en ondersteuning geboden aan mensen met een ondersteuningsvraag. Overdag worden de bewoners begeleid op basis van het ondersteuningsplan en de individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel voor de bewoners is om te groeien naar een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. Reinaerde biedt de bewoners ondersteuning bij het leren omgaan met hun beperking, veiligheid, koken, gezondheid, sociale zelfredzaamheid, hygiëne en administratie. 

Een passende invulling aan de Pratumplaats

Vanaf het eerste idee is gekozen voor een integrale aanpak op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit. Dit heeft geleid tot een heel duurzaam gebouw passend binnen Pratumplaats. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau Peters & Lammerink. Bij dit ontwerp staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het gebouw wordt ook ontwikkeld als een circulair gebouw; hierbij draait het om de visie dat een circulair gebouw ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt wordt zonder onnodige uitputting van grondstoffen, vervuiling van het milieu en degradatie van het ecosysteem.

De architectuur van dit gebouw is geïnspireerd op de landelijke omgeving. De massa heeft een eenvoudige hoofdvorm met een asymmetrische kap. De voorzijde heeft drie lagen met een kap, de andere zijde heeft twee lagen met een kap.
De materialisatie sluit aan bij het concept van een moderne schuur. De vorm van het gebouw is zo gekozen dat het samenhang krijgt met de omgeving en naastgelegen gebouwen.

EERSTE BOUWHANDELING

Op 3 december 2020 is door de projectbetrokkenen (gemeente Utrecht, GroenWest, Reinaerde en HEVO) het bouwbord onthuld als start van de uitvoering van het project. Er werd geproost op een voorspoedig verloop van de bouw. In het najaar van 2021 wordt het project opgeleverd.