Locatie De Pionier

Groen licht voor bouw appartementen

 

Het nieuwbouwplan voor de Pionierlocatie in Zegveld kan nu toch doorgaan. Het plan lag sinds begin 2020 stil nadat omwonenden beroep aantekenden, maar de Raad van State heeft deze bezwaren afgewezen. Al in 2017 zijn in Zegveld eerste informatiebijeenkomsten geweest voor geïnteresseerden in het project en voor omwonenden. Het initiatief voor de nieuwbouw kwam uit het dorp zelf. Dorpsplatform Zegveld drong al jaren aan op levensloopbestendige appartementen voor senioren, want in Zegveld ontbreken zulke woningen waar ook goed zorg aan huis verleend kan worden. Het project omvat 24 eenheden over drie woonlagen. Eén woning wordt als ontmoetingsruimte ingericht. Zes woningen worden bestemd voor vrije sector-verhuur, zodat ook senioren met een hoger inkomen hier een woning kunnen krijgen. Binnenkort kunnen we een planning geven van de start bouw en de verhuring. Bij de toewijzing zal voorrang gelden voor 65+-ers en zorgbehoevenden, met daarbij voorrang voor kandidaten uit Zegveld.

 

Moderne versie van zorgwoning

 

Een bijzondere rol is er voor de Zegveld Zorgt. Deze coöperatie is opgericht door het Dorpsplatform Zegveld. Zegveld Zorgt heeft als doel inwoners van Zegveld hulp, zorg en ondersteuning te bieden Hiermee wil Zegveld Zorgt het welzijn van de inwoners verhogen en hun zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom vergroten, zodat zij in dat geval zo lang en zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. Honderden inwoners hebben zich inmiddels aangesloten bij Zegveld Zorgt.

 

Vooruitlopend op de bouw op de voormalige schoollocatie De Pionier heeft Zegveld Zorgt geïnventariseerd welke dorpsbewoners hier naar toe willen verhuizen. De voorrangsregels bij toewijzing zijn in overleg met Zegveld Zorgt vastgesteld. Zegveld Zorgt heeft ook geadviseerd over het ontwerp en de inrichting van de woningen, in samenspraak met een klankbordgroep van geïnteresseerden en omwonenden.

 

Voor de binnentuin levert Zegveld Zorgt het ontwerp en regelt het beheer ervan, uiteraard in overleg met een afvaardiging van de toekomstige bewoners. Ook bij de inrichting en het beheer van de ontmoetingsruimte voor de bewoners zal Zegveld Zorgt betrokken zijn. Door de inzet van Zegveld Zorgt wordt dit méér dan een gebouw met levensloopbestendige woningen, het wordt een moderne woonvorm, waarbij de bewoners aandacht hebben voor elkaar en zo nodig ook bijdragen in de hulp en zorg voor elkaar. Uiteraard aangevuld met professionele hulp en hulp van vrijwilligers.

 

Op de hoogte blijven van de verdere nieuwbouwprojecten van GroenWest?
Meld u dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief.