Gemengd Wonen Nijevelt

Een bijzondere nieuwe woonvorm in samenwerking met het Leger des Heils.

Nadat het verzorgingshuis Huize Nijevelt leeg kwam te staan heeft GroenWest besloten om een nieuwe invulling aan het gebouw te geven. Het wordt geschikt gemaakt voor een bijzondere nieuwe woonvorm. GroenWest werkt hierbij samen met het Leger des Heils.

Gemengd Wonen
Het gebouw wordt gerenoveerd tot 33 één- en tweekamerappartementen. De nieuwe huurders vormen een mix. In vijftien kleinere woningen komen huurders die de stap maken om vanuit een maatschappelijke opvang of beschermde woonvorm van het Leger des Heils (weer) zelfstandig te gaan wonen. Door bijvoorbeeld dakloosheid waren ze bij het Leger des Heils terechtgekomen, maar ze hebben hun leven nu weer goed genoeg op orde. Wel krijgen ze nog lange tijd ambulante begeleiding van het Leger des Heils op het gebied van financiën, werk en het opbouwen van een sociaal netwerk.

In de overige woningen komen huurders die stevig in hun schoenen staan en er bewust voor kiezen om samen met hen als ‘goede buur’ in één gebouw te wonen. De bewoners houden onderling contact en ondernemen samen activiteiten. Op de begane grond is daarvoor een ontmoetingsruimte. In zulke gemengd wonen projecten is het vanzelfsprekend dat je naar elkaar omkijkt. Dit filmpje over gemengd wonen geeft een beeld hoe dat gaat.

Aanpak Nijevelt
Het gebouw wordt tussen zomer 2020 en begin 2021 grondig verbouwd tot twintig éénkamerappartementen van ca 25 m² en dertien tweekamerappartementen van ca 40 m². De woningen hebben een energielabel A en een duurzame verwarmingsinstallatie. De zonnepanelen op het dak leveren elektriciteit aan het complex. In de woningen is geen gasaansluiting. De huurprijzen variëren van ca € 500 – € 550 per maand voor de éénkamerappartementen tot maximaal € 619 voor de tweekamerappartementen (prijspeil 2020). Daarnaast wordt een voorschotbedrag van ca € 120 per maand gerekend voor verwarming en servicekosten.

Meer informatie
Op deze pagina vind je onder ‘Downloads’ aanvullende informatie zoals een impressie en plattegronden van de verschillende etages van het complex.

Kenmerken

Aantal appartementen
33

Startdatum
Start renovatie zomer 2020

Huurvoorwaarden
Kale huur ca € 500 - € 619 (bereikbaar voor laagste inkomens); voorschot stook- en servicekosten ca € 120 per maand.

Toewijzing
Toewijzing kandidaten worden geselecteerd op geschiktheid voor het Gemengd Wonen concept.