Blok 6 Campinaterrein

De indeling van het gebouw sluit aan bij de laatste ontwikkelingen in de zorg. Zo krijgt elke huurder een eigen woning met badkamer en komen er verschillende ondersteunende ruimtes in het complex.

Philadelphia Zorg biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. 

GroenWest zet zich in voor goede woningen voor kwetsbare groepen en voor Philadelphia Zorg is betere huisvesting belangrijk om goede zorg te leveren.

Het woonzorgpand is onderdeel van de nieuwe woonbuurt Woerden Centraal. In deze buurt komen vijf appartementencomplexen, waarvan GroenWest er één bezit.