Missie, visie, kernwaarden

Onze missie

Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Utrechtse Groene Hart prettig en betaalbaar en bieden we onze doelgroepen een passende woning. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons maatschappelijk kapitaal.”

Voor wie wij er zijn

Wij zijn er voor de huishoudens met een bescheiden portemonnee. Lagere inkomensgroepen dus. Maar we bakenen onze doelgroep niet strikt af op de inkomensgrenzen die het Rijk hanteert. We zien soms ook huishoudens net boven deze grenzen in de knel komen op de woningmarkt. Mensen met een middeninkomen. Daar waar de markt erom vraagt en het binnen onze wettelijke mogelijkheden valt, bedienen we deze groep ook. Onze vrije sector huurwoningen zetten we voor middeninkomens in. Wij zijn er ook voor bewoners die net wat meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld op het vlak van zorg en/of begeleiding of een acute huisvestingsvraag. Als dat nodig is leveren we maatwerk. In de diepe overtuiging dat een dak boven het hoofd een basis is om mee te kunnen doen in en aan de samenleving.

Onze kernwaarden

Bij het realiseren van onze missie staan vier kernwaarden centraal. Onze kernwaarden zijn onze drijfveren, bepalen onze houding en identiteit en het beeld dat de buitenwereld van ons krijgt.

Wij werken:

  • Slim - in hoe we onze keuzes maken en wat we doen, gaan we slagvaardig en efficiënt te werk
  • Open - in onze houding zijn we dichtbij, transparant en responsief
  • Effectief - in wat we doen zijn we resultaatgericht en creatief
  • Samen - in hoe we ons werk doen halen we de schotten weg en werken we intern en extern optimaal samen

Meer lezen?

Meer informatie over de koers van GroenWest kunt u lezen in ons Ondernemingsplan 2019+.