Innovatiechallenge

In het kader van de Innovatiechallenge met als onderwerp Leefbare Wijken en Buurten, nemen wij u graag mee naar de Mauritshof in Harmelen. De bewoners van de Maurtishof zijn ontevreden. Samen met hen hebben wij daarom een vernieuwende oplossing bedacht, namelijk de Pop-Up woonkamer!

De Innovatiechallenge is georganiseerd door Aedes, de landelijke vereniging voor woningcorporaties, waarbij corporaties worden uitgedaagd om tot vernieuwende oplossingen te komen omtrent leefbare wijken en buurten. Een jaar geleden zijn wij met hulplijnen op innovatieve wijze de uitdaging aangegaan GroenWest en UWOON zijn samen van start gegaan. GroenWest heeft met verschillende partners, waaronder de Gemeente Woerden, Kwintes en het Leger des Heils nagedacht over dit vraagstuk. Samen met onze huurders hebben wij een vernieuwde oplossing gevonden om het vraagstuk Leefbare Wijken en Buurten te beantwoorden. Nieuwsgierig naar ons vernieuwende oplossing? Bekijk onze film en stem op ons via www.aedes.nl/innovatiechallenge.

Mauritshof in Harmelen
In het kader van de Innovatiechallenge met als onderwerp Leefbare Wijken en Buurten, neemt GroenWest u mee naar de Mauritshof in Harmelen. De bewoners van de Maurtishof zijn ontevreden en ervaren overlast van elkaar. Dit brengt onrust met zich mee en zorgt er tevens voor dat zij niet prettig kunnen wonen. GroenWest zet zich in voor een stevige thuisbasis en gaat daarom met de bewoners van de Mauritshof in gesprek om tot een vernieuwede oplossing te komen voor dit vraagstuk.

Huurdersbijeenkomst
Op donderdag 25 april 2019 heeft de huurdersbijeenkomst plaatsgevonden waarbij de bewoners van de Mauritshof, Woonconsulent Maddy Bos, Wijkbeheerder Relius de Roos en verschillende partners gekeken hebben naar wat prettig wonen voor hen betekent en inhoudt. De vraag: ‘Wat maakt jouw huis een thuis?’ stond centraal. Bewoners hadden tijdens de huurdersbijeenkomst de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Gezamenlijk hebben wij nagedacht over een vernieuwende oplossing. En dat heeft geresulteerd in een Pop-Up woonkamer.    

Pop-Up woonkamer
GroenWest heeft op dinsdag 25 juni 2019 alle bewoners van de Mauritshof uitgenodigd om officieel de Pop-Up woonkamer te openen. Ontmoeting stond tijdens de opening centraal. Tijdens een warme zomerdag hebben zij met elkaar ideeën uitgewisseld om gezamenlijk aan de slag te gaan. De bewoners hadden ideeën over een andere invulling omtrent het grasveld, een tuin opknappen werd genoemd en het schilderen van het trappenhuis was een project dat gezamenlijk opgepakt kon worden. De kracht van ons vernieuwende oplossing, een Pop-Up woonkamer, is dat het idee vanuit de bewoners van de Mauritshof is gekomen. Hierdoor is er een plek ontstaan waar men elkaar kan ontmoeten, met elkaar kan praten en dat zorgt voor een prettige woonomgeving en verbinding met elkaar. Vanuit de Pop-Up woonkamer ontstaan allemaal initiatieven om in of rondom het complex gezamenlijk op te pakken.

Schilderproject
Al snel werd duidelijk dat het schilderen van het trappenhuis een mooi project is om gezamenlijk op te pakken. Maandag 22 juli 2019 zijn de bewoners van de Mauritshof in de Pop-Up woonkamer samengekomen om voorbereidingen te treffen. Tijdens deze middag is er besproken wie er gaat afplakken, wie gaat schilderen en wie zorgt voor het drinken. De bewoners van de Mauritshof hebben dit zelf aangedragen en gaan er zelf mee aan de slag. ‘Je komt nu nader tot bewoners waar je nooit een gesprek mee had en nu sta je hier met elkaar te schilderen’, aldus Truus een bewoonster van de Mauritshof. GroenWest vindt het belangrijk om de bewoners in hun kracht te zetten. Daarom hebben wij  tijdens dit project een faciliterende rol aangenomen. De bewoners van de Mauritshof zijn trots dat het trappenhuis weer netjes is. De Pop-Up woonkamer is een plek geworden waar de bewoners van de Mauritshof elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen praten en dat zorgt voor een prettige woonomgevingen het stimuleert de verbinding met elkaar.

Stem nu op ons!
Wij hebben een vernieuwende oplossing bedacht omtrent het vraagstuk Leefbare Wijken en Buurten. Om de Innovatiechallange te winnen hebben wij uw stem hard nodig! Wordt u ook zo enthousiast van onze film? Wacht niet langer en breng nu uw stem uit! U kunt tot vrijdag 20 september 2019 stemmen via www.aedes.nl/innovatiechallenge.