Nieuws

Maandag 9 december jl. ondertekenden mevrouw. K. Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest), de Montfoortse wethouder I. ten Hagen en de heer J. Peltenburg (voorzitter van Huurdersverening Weidelanden) de prestatieafspraken voor 2020.

Huurt u een grote woning van ons en wilt u kleiner gaan wonen? Dan krijgt u al voorrang. Naast voorrang krijgt u vanaf 1 december 2019 misschien ook wel een aantrekkelijke regeling voor uw nieuwe huurprijs.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8