Woningstichting Nieuwkoop neemt woningen in Woerdense Verlaat over van GroenWest

GroenWest draagt haar tien sociale huurwoningen in de Woerdense Verlaat over aan Woningstichting Nieuwkoop (WSN). De overdracht is in lijn met de nieuwe Woningwet, die grenzen stelt aan het werkgebied van corporaties. GroenWest gaat zich concentreren op haar woningmarktgebied in de regio Utrecht. Voor WSN is de overname een logische aanvulling op haar portefeuille passend bij haar koers en de woonvisie van de gemeente Nieuwkoop. De gemeente wil juist ook in de kleinere kern Woerdense Verlaat de bestaande sociale huurwoningenvoorraad  voor haar inwoners behouden. 

Geen consequenties voor de huurders
De overdracht heeft geen gevolgen voor de huidige huurders van deze tien woningen. De eerder met GroenWest overeenkomsten huur- en prijsovereenkomsten blijven gerespecteerd. De betrokken huurders zijn reeds op de hoogte van de overdracht.