Volop investeren in betaalbaarheid, onderhoud, nieuwbouw en duurzaamheid

Vandaag verscheen in de media het bericht dat corporaties ‘verdienen’ aan sociale huurwoningen. Wij herkennen ons niet in het beeld dat geschetst wordt. GroenWest is een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie, die financieel fors inzet op betaalbare, goed onderhouden, duurzame huurwoningen en op nieuwbouw. Al onze financiële middelen komen ten goede aan de volkshuisvesting.

Forse investeringen
De afgelopen jaren heeft GroenWest fors geïnvesteerd in nieuwbouw, onderhoud en het verduurzamen van onze woningen. Alleen al in 2017 hebben wij bij ruim 2.000 woningen onderhoud uitgevoerd. Daarnaast hebben we op het gebied van duurzaamheid ruim 1.500 labelstappen gezet en bij 250 woningen zonnepanelen geplaatst. De komende jaren worden nog eens ruim 5.000 woningen voorzien van zonnepanelen. Daarnaast krijgen 500 woningen in 2018 een groot onderhoudsbeurt en ook de komende jaren doen we dat bij honderden woningen. Verder is ons streven om honderd nieuwe woningen per jaar te bouwen. We blijven dus investeren. 

Minimale huurverhoging voor doelgroep
We streven naar voldoende betaalbare woningen voor de huurders die dat nodig hebben. Daarom heeft GroenWest er de afgelopen twee jaar ook bewust voor gekozen om geen huurverhoging te vragen aan onze doelgroep en vragen we dit jaar een minimale huurverhoging. Op die manier leveren wij een bijdrage aan de betaalbaarheid. 

Keuzes maken
GroenWest is een financieel gezonde organisatie. Daarom kunnen wij de komende jaren meer bouwen, meer woningen energiezuiniger en duurzamer maken en onze woningen betaalbaar houden. We moeten wel keuzes maken: deze maatschappelijke opgaven zijn groot, dat kost veel geld en niet alles kan tegelijk. Een huurverlaging is dan ook niet realistisch.

De betere financiële positie wordt ook veroorzaakt door een waardestijging van het vastgoed. Dat geld zit dus ‘in stenen’ en kunnen we niet gebruiken voor investeringen. Daarnaast verhoogt het kabinet de belastingen voor corporaties. Ook dat geld kan niet worden besteed aan huurmatiging, onderhoud, nieuwbouw of verduurzaming. GroenWest wil graag blijven bijdragen aan de behoefte aan meer, betaalbare en duurzame woningen en kan dat gelukkig ook. Het kabinet ziet diezelfde behoefte, maar maakt het voor veel corporaties hierdoor wel erg moeilijk.