Vanaf 1 maart 2023 maak je de huur over naar Stichting Cazas Wonen

Door de fusie tussen GroenWest en Provides veranderen binnenkort ook onze betaal- en incassogegevens. Vanaf 1 maart 2023 maak je de huur over naar bankrekeningnummer NL17 RABO 0338 3005 38 van Stichting Cazas Wonen. Voor de huurders van GroenWest verandert alleen de tenaamstelling. Het bankrekeningnummer is hetzelfde bankrekeningnummer dat je al kent van GroenWest, alleen onze naam is veranderd. 

Machtigen is de makkelijkste manier van betalen

Veel huurders maken gebruik van een automatische incasso. De huur wordt automatisch van het bij ons bekende bankrekeningnummer afgeschreven. Machtigen is de makkelijkste manier van betalen.