Utrechtse huurwoningen GroenWest nu al gemiddeld label A

Onze huurwoningen in de gemeente Utrecht hebben gemiddeld energielabel A bereikt. Begin dit jaar haalden wij over over ons hele woningbezit al een gemiddeld energielabel B. Onze woningvoorraad in Utrecht is op het gebied van duurzaamheid net een stap verder. “Naast onze continue aandacht voor het verduurzamen van woningen, draagt de nieuwbouw in Utrecht stevig bij aan een lager gemiddelde energie-index”, aldus Corné Venema, analist Vastgoedsturing bij GroenWest.

Consistent verduurzamen
Het behalen van gemiddeld label B aan het einde van 2019 was een resultaat van een continue inspanning. GroenWest is een voorloper op het gebied van energiebesparing en neemt sinds 2013 standaard veel duurzaamheidsmaatregelen mee bij onderhoud. Jaarlijks worden bij de aanpak van 400 woningen maatregelen als (na)isolatie van vloeren, gevels en daken, toepassen van HR++glas en het aanpassen van de installaties (hoogrendementsketels, CO2-gestuurde mechanische ventilatie) toegepast. Sinds 2017 zijn daar ook veelvuldig zonnepanelen bij gekomen.

Belang van de huurder
“Duurzame woningen zijn niet alleen goed voor het milieu. Huurders van deze woningen hebben lagere energielasten en dus ook lagere totale woonlasten. Het behalen van label A in Utrecht is ook het resultaat van het bouwen van nieuwe woningen. Hierdoor hebben meer huurders een geschikte woning kunnen vinden. Ik ben erg blij dat wij een bijdrage leveren aan de woningnood.”, aldus Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest.

Blik vooruit
GroenWest blijft werken aan het verbeteren en verduurzamen van haar woningen. Naast het verduurzamen van bestaande woningen, wordt alle nieuwbouw energieneutraal gerealiseerd en wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met innovatieve technieken om bestaande woningen naar Nul-op-de-meter te krijgen. Verdooren: “Met de voortdurende aandacht voor duurzaamheid werken we gestaag door aan onze ambitie van een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.”