Toelichting verslag huurdersavonden september

In september heeft Huurdersvereniging Weidelanden samen met GroenWest huurdersavonden georganiseerd.

Het verslag van de huurdersbijeenkomsten van september is inmiddels verspreid en ook via de website van Huurdersvereniging Weidelanden te lezen. In het verslag staan ook vragen en zaken die wij graag voor u toelichten.

Klik hier voor onze toelichting op het verslag.