Opgewekt Wonen voor huurders in het Schilderskwartier

Bijzondere woningverbetering voor 39 huurwoningen van GroenWest 

GroenWest heeft een afnameovereenkomst gesloten met BAM Wonen voor de woningverbetering van 39 huurwoningen in het Schilderskwartier in Woerden. De werkzaamheden gaan verder dan gebruikelijk is bij groot onderhoud. De woningen worden van onder tot boven goed geïsoleerd en krijgen nieuwe, zuinige installaties. Zo worden de woningen comfortabeler en daalt het energieverbruik. Tegelijkertijd gaan de woningen zelf energie opwekken met zonnepanelen op het dak. Alles in de woningen wordt elektrisch. Dat is niet alleen beter voor het milieu, ook de woonlasten voor de huurders worden verlaagd. Bewoners hebben enthousiast gereageerd op de plannen.  

Duurzame ambities van gemeente en GroenWest
De gemeente Woerden onderzoekt of het mogelijk is om de hele wijk Schilderskwartier los te koppelen van het gas. Dit past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Ook voor GroenWest is duurzaamheid belangrijk. We kiezen daarom bij onderhoud voor een duurzame aanpak.

Comfortabel en energiezuinig
Bij een deel van de huurwoningen in het Schilderskwartier gaat GroenWest een stapje verder in de aanpak. Bernard van Dam (senior procesleider GroenWest) licht toe: “We hebben 39 woningen geselecteerd en bekijken of deze woningen net zoveel energie kunnen opwekken als een gemiddeld huishouden verbruikt. Uiteindelijk krijgen deze huurders een opgeknapte, comfortabele en energiezuinige woning en kunnen zij Opgewekt Wonen in het Schilderskwartier.” “We krijgen voor hetzelfde geld een nieuwe woning!”, aldus een huurder in de wijk. 

Vanaf deze week kunnen de bewoners hun keuze voor deelname kenbaar maken.