Ook dit jaar geen huurverhoging voor doelgroep GroenWest

Een bijzondere keuze binnen de corporatiesector

Voor het tweede jaar op rij verhoogt GroenWest de huren niet. Met deze bijzondere keuze onderstreept de corporatie haar keuze voor betaalbaarheid. Uit recent onderzoek van koepelorganisatie Aedes is gebleken dat de woningen van GroenWest tot de meest betaalbare in de regio behoren en geen huurverhoging zorgt ervoor dat dit zo blijft. Huurdersvereniging Weidelanden is zeer tevreden over de keuze voor betaalbaarheid, die GroenWest - mede dankzij de inzet van de HV - nu al twee jaar lang doorzet.

Geen huurverhoging voor onze doelgroep
De huishoudens met een laag en middeninkomen (jaarinkomen beneden €40.349) krijgen dit jaar geen huurverhoging. De toegestane verhoging is 2,8% voor deze groep. "Wij zien dat onze huurders nog maar beperkt profiteren van het economisch herstel. Wij kiezen daarom duidelijk voor onze doelgroep: de huishoudens met een inkomen beneden € 40.349. Onze keuze voor betaalbare woningen zien we ook terug in lage huurachterstanden en nauwelijks uitzettingen vanwege betalingsachterstanden", aldus directeur-bestuurder Karin Verdooren.

Minimaal toegestane huurverhoging voor hogere inkomens
Ook voor de groep met een inkomen daarboven (jaarinkomen boven € 40.349) beperken wij dit jaar de huurverhoging. Deze groep huurders heeft helaas in onze regio nauwelijks alternatieven op de woningmarkt. Daarom kiezen wij voor de minimaal toegestane inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,81%, in plaats van de maximaal toegestane verhoging van 4,3%.

Huurders van een sociale huurwoning, die recht hebben op AOW, huishoudens van vier personen en meer en chronisch zieken zijn uitgezonderd van deze regeling. Zij krijgen net als onze doelgroep geen huurverhoging.

HV Weidelanden zeer tevreden over keuze GroenWest
Ook HV Weidelanden maakt zich hard voor betaalbaar wonen. Jan Peltenburg, voorzitter van HV Weidelanden licht toe: "Als belangenbehartiger van de huurders maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid. Wij zijn dan ook blij dat GroenWest niet alleen de lijn van de afgelopen jaren heeft doorgezet voor de lage en middeninkomens, maar ook bewust heeft gekozen voor een minimale huurverhoging voor de hogere inkomens. Een bijzondere keuze binnen de corporatiesector."