Ontwikkeling Huize Nijevelt in De Meern

Op 22 november presenteerde woningcorporatie GroenWest tijdens een informatieavond aan direct omwonenden de plannen voor vernieuwing van Huize Nijevelt in De Meern. Huize Nijevelt is een voormalig verzorgingshuis dat enkele jaren geleden leeg kwam te staan. Door de veranderde zorgregelgeving en woonwensen van ouderen voldeden de kleine wooneenheden niet meer. Eerdere plannen om op deze plek nieuwe ouderenhuisvesting te realiseren, bleken niet haalbaar. Het gebouw kan met een grote renovatie goed geschikt gemaakt worden voor andere doelgroepen.

Gemengd wonen succesfactor
GroenWest wil met een gemengd wonen project een nieuwe invulling geven aan Huize Nijevelt. Het gebouw wordt gerenoveerd tot 33 één- en tweekamerappartementen. De nieuwe huurders vormen een mix tussen enerzijds bewoners uit de maatschappelijke opvang of een beschermde woonvorm van het Leger des Heils die toe zijn aan en gemotiveerd om zelfstandig te wonen, anderzijds bewoners die er bewust voor kiezen om als ‘goede buur’ samen met deze huurders in één gebouw te wonen. Het is een inclusieve woonvorm waarbij het vanzelfsprekend is om naar elkaar om te kijken. Het Leger des Heils blijft de ambulante begeleiding verzorgen. Uit eerdere projecten is gebleken dat  gemengd wonen een belangrijke succesfactor is bij de stap naar verdere verzelfstandiging. 

Begeleiding door Leger des Heils
Het Leger des Heils is in dit project de beoogde samenwerkingspartner. Vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen locaties van het Leger des Heils worden huurders geselecteerd die passen in dit project. Na de verhuizing verzorgt het Leger des Heils ambulante begeleiding op het gebied van financiën, werk en het opbouwen van een sociaal netwerk. Voor deze huurders komen naar verwachting vijftien woningen beschikbaar. Met dit aantal kan ervoor gezorgd worden dat er ruime en langdurige begeleiding is vanuit het Leger des Heils.

Plannen nog verder uitwerken
Pieter Akkermans (projectontwikkelaar GroenWest): “We begrijpen dat dit plan onder omwonenden vragen kan oproepen. Daarom informeren wij hen, voordat de plannen verder uitgewerkt worden. De bouwplannen zijn nog niet ingediend, met de gemeente en het Leger des Heils zal nog nader overleg zijn voordat het project kan doorgaan.” GroenWest hoopt voorjaar 2020 een bouwvergunning te hebben voor de renovatie, waarna de renovatie zo’n 7 maanden zal duren. In de komende maanden vinden mogelijk voorbereidende werkzaamheden in het gebouw plaats. 

Projectinformatie
Klik hier voor meer informatie over dit project.