Onderzoek naar huurappartementen Snellerpoort

GroenWest en gemeente Woerden onderzoeken of er op het bouwveld achter Het Baken in Snellerpoort huurappartementen kunnen worden gebouwd. Het gaat om een mix van 80 tot 100 sociale huurwoningen en 20 woningen in de zogenoemde middenhuur. Aan woningen in deze prijsklassen is een grote behoefte. Het onderzoek naar de haalbaarheid is een eerste formele stap met een ontwikkelende partij voor deze nieuwe woonwijk. Uiteindelijk moet Snellerpoort een levendige stationsbuurt worden met circa 800 woningen.

In Woerden is een groot tekort aan sociale huurwoningen. GroenWest en de gemeente Woerden onderzoeken daarom al enige tijd of er een mix van sociale en middenhuur kan komen op deze locatie tussen Het Baken en het spoor. Dat begon met de ‘challenge middenhuur’, georganiseerd door Provincie Utrecht. De challenge werd niet gewonnen, maar de resultaten waren bemoedigend. Reden voor directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest en wethouder Tymon de Weger om nu hun handtekeningen te zetten onder de overeenkomst voor het haalbaarheidsonderzoek.

Verdooren licht toe: “Het tekort aan sociale huur is enorm. Daarom zetten wij alles op alles om meer woningen te bouwen. Samen met de gemeente zetten we vandaag een stap in de goede richting. De locatie ligt nabij het winkelcentrum en leent zich dan ook goed voor het huisvesten van senioren. Door ouderen te laten doorstromen naar een passende woning hopen we ook weer woningen vrij te maken voor de startende gezinnen in Woerden.”

Tymon de Weger vult aan: “We spannen ons tot het uiterste in om deze appartementen mogelijk te maken. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang en de nood is hoog. Daarnaast zijn wat duurdere huurwoningen ook nog erg schaars. Daarom is het nodig ook die 20 woningen te bouwen met een huur net boven sociaal. Hoe sneller er gebouwd kan worden, hoe beter. Maar het moet wel haalbaar zijn. Goed nieuws is dat we vanuit de Woningbouwimpuls 7,1 miljoen euro subsidie ontvangen voor het bouwen van betaalbare woningen, waaronder in Snellerpoort. Dat maakt initiatieven als deze kansrijker.”

Snellerpoort: eigentijds wonen in een levendige omgeving
Snellerpoort wordt een moderne, 21e-eeuwse stationsbuurt met zo’n 800 woningen. Deze krijgen een stedelijke uitstraling en worden compact gebouwd. Voor gezinnen, maar ook voor senioren en starters ontstaan comfortabele woonplekken in de nabijheid van het winkelcentrum en station. Het centraal gelegen park grenst aan het winkelcentrum. Langs het water komt een promenade om lekker te wandelen en bij het winkelcentrum is er ruimte voor ontmoeting op het fraaie plein. Kortom, een heerlijke plek om te wonen, te winkelen en samen buiten te zijn.