Jaarstukken 2018: In verbinding

Met trots publiceren wij de Jaarstukken 2018. Afgelopen jaar lag de focus op het verbeteren van onze dienstverlening en huurderbetrokkenheid. Daarnaast investeren we volop in betaalbaarheid en woningen, met een inflatievolgende huurverhoging voor onze primaire doelgroep, de oplevering van 110 nieuwe woningen en forse investeringen in onderhoud en duurzaamheid. Bij de visitatie scoren we een 8,1. Een prachtig cijfer en een blijk van waardering voor ons werk.

We vinden het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. In de ontwikkeling naar een klantgerichte organisatie lag in 2018 de nadruk vooral op ‘hoe’ we ons werk doen. Op alle niveaus werkten we samen. We gingen in gesprek met huurders, ambassadeurs, bewonerscommissies, actieve bewoners in de werkgroepen van de huurdersvereniging en natuurlijk de Huurdersvereniging Weidelanden zelf. Maar ook met onze maatschappelijke partners. Ruim 1000 woningen hebben zonnepanelen gekregen. Inmiddels heeft bijna de helft van onze woningen een label A of B. Daarmee halen we onze ambitie van gemiddeld label B in 2020.

2019 Samenwerken aan een stevige thuisbasis  
Een stevige thuisbasis begint nog altijd bij een huis, met een goed dak boven je hoofd. Maar we willen meer en beter. Lees hier meer over in ons ondernemingsplan 2019+