Jaarstukken 2017: We maken onze beloften waar

Met trots publiceren wij de Jaarstukken 2017. Afgelopen jaar lag onze focus op onze huurders en belanghouders. We werkten aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarbij waren en zijn onze klantbeloften ons richtsnoer. De waardering voor onze dienstverlening is verbeterd en daar zijn we trots op. We werkten aan nieuwe vormen van huurderbetrokkenheid en gingen met ruim 300 huurders in gesprek over verschillende thema's. We investeerden fors in ons bezit (duurzaamheid, onderhoud, nieuwbouw) en kozen er bewust voor om geen huurverhoging te vragen aan onze doelgroep. En eind 2017 fuseerden we met Woningbouwstichting Kamerik. Met die fusie is de governance goed geborgd, alsook de kans voor huurders op een goede en betaalbare woning in een prettige woonomgeving.

2018 In verbinding
In 2018 zetten we onze beweging ‘van binnen naar buiten’ voort. We hebben de ambitie om onze dienstverlening verder te verbeteren en de huurdersbetrokkenheid uit te breiden. Dit doen we in gesprek met onze huurders. Daarnaast richten we ons in 2018 ook op het maken van een nieuw ondernemingsplan. Dat doen we niet alleen, maar juist in verbinding met onze huurders en andere belanghouders.

Jaarstukken GroenWest 2017
Jaarstukken GroenWest 2017 In beeld