Inwoners met geldproblemen vroegtijdig in beeld

Het convenant geeft ons de mogelijkheid om achterstanden in betaling en geldproblemen in een vroeg stadium te signaleren. Inwoners die ondersteuning willen, krijgen vervolgens snel en laagdrempelig hulp aangeboden.

“Door het sluiten van het Convenant Vroegsignalering kunnen we eerder hulp bieden. Bij schulden, betaalachterstanden en bij andere problemen waardoor schulden ontstaan. Ook bereiken we nu mensen die (nog) niet weten waar of hoe ze hulp kunnen krijgen. Kortom: financieel en maatschappelijk een positieve opbrengst”, aldus Tymon de Weger.

Vroegsignalering
De gemeente heeft via het convenant afspraken gemaakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, de waterleidingmaatschappij en de gemeentelijke belastingen. Zijn deze vaste lasten niet betaald, dan krijgt de gemeente een signaal. Bij twee of meer betaalachterstanden kan het zijn dat iemand het lastig vindt om de geldzaken op orde te houden. Medewerkers van WoerdenWijzer gaan dan bij inwoners langs. Als de inwoner dat wil, gaan ze met elkaar in gesprek over geldzaken. Maar ook andere problemen kunnen worden besproken. Bijvoorbeeld dat iemand de geldzaken regelen vergeet of dit moeilijk vindt of dat er te weinig inkomen is om alles te betalen. De medewerkers van WoerdenWijzer helpen om oplossingen te vinden.