Intentieovereenkomst herontwikkeling Hoflandschool Montfoort

Op vrijdag 21 april ondertekenden gemeente Montfoort, GroenWest en Stichting Mon Fort een intentieovereenkomst. Met de ondertekening gaat een haalbaarheidsonderzoek van start. De drie partijen gaan de komende tijd onderzoeken of het mogelijk is om op de locatie van de voormalige Hoflandschool een woonvoorziening te creëren voor jongvolwassenen met een beperking. Ook de combinatie met sociale woningbouw voor andere doelgroepen wordt onderzocht.

Vertrekpunt
Gemeente Montfoort streeft ernaar dat iedereen in de gemeente kan blijven wonen en participeren ongeacht leeftijd of handicap. Mon Fort is een burgerinitiatief dat graag ziet dat (jong)volwassenen met een beperking in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het huidige woonzorgaanbod binnen Montfoort biedt hier geen passende oplossingen voor. De gemeenteraad heeft op 14 december 2015 de voorkeur uitgesproken om herontwikkeling van de Hoflandschoollocatie te onderzoeken en te kijken of er mogelijkheden zijn om hier een woonzorglocatie te realiseren. In de hierop volgende gesprekken tussen de gemeente en Mon Fort is afgesproken het initiatief van Mon Fort op de Hoflandschoollocatie een plek te geven.

Woonvoorziening en sociale woningbouw
Mon Fort wil een kleinschalige woonvoorziening laten realiseren voor (jong)volwassenen met een beperking. De gemeente is als grond- en opstaleigenaar van de Hoflandschoollocatie in gesprek met Mon Fort. GroenWest was ook al geruime tijd met Stichting Mon Fort in overleg, maar bij gebrek aan een locatie kwam het niet tot een ontwikkeling. Nu een locatie in beeld is, kan GroenWest onderzoeken of het haalbaar is om de te bouwen woonzorgappartementen te verhuren aan Mon Fort. Vanwege grote vraag naar sociale huurwoningen kan GroenWest mogelijk op deze locatie ook sociale woningbouw voor andere doelgroepen realiseren, een uitdrukkelijke wens van GroenWest en gemeente Montfoort. De komende maanden voeren de drie partijen een haalbaarheidsonderzoek uit naar deze ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2017 verwacht. Direct omwonenden en betrokkenen worden tijdig geïnformeerd en betrokken.