Innovatiechallenge

De Innovatiechallenge is georganiseerd door Aedes, de landelijke vereniging voor woningcorporaties, waarbij corporaties worden uitgedaagd om tot vernieuwende oplossingen te komen omtrent leefbare wijken en buurten. Een jaar geleden zijn wij met hulplijnen op innovatieve wijze de uitdaging aangegaan GroenWest en UWOON zijn samen van start gegaan. GroenWest heeft met verschillende partners, waaronder de Gemeente Woerden, Kwintes en het Leger des Heils nagedacht over dit vraagstuk. Samen met onze huurders hebben wij een vernieuwde oplossing gevonden om het vraagstuk Leefbare Wijken en Buurten te beantwoorden. Nieuwsgierig naar ons vernieuwende oplossing? Bekijk onze film en stem op ons via www.aedes.nl/innovatiechallenge.

Voor meer informatie klik hier.