Inflatievolgende huurverhoging voor meeste huurders

GroenWest vraagt dit jaar een inflatievolgende huurverhoging aan het grootste deel van haar huurders. Hun huur stijgt met het inflatiepercentage van 1,6%. Zo willen we voor onze huurders de woonlasten betaalbaar houden. De wet biedt ruimte voor een verhoging van 4,1% voor deze groep. 

Betaalbaar wonen voor doelgroep

Net als vorig jaar kiezen we dit jaar voor een geringe huurverhoging. Zo willen we voor onze huurders de woonlasten betaalbaar houden. We vragen dit jaar een huurverhoging van 1,6% aan huurders die wij tot onze doelgroep rekenen. Het gaat om de huurders met een bruto jaarinkomen tot  € 42.436. Dezelfde huurverhoging van 1,6% vragen wij aan huurders van een sociale huurwoning met een huidige netto huur boven € 720,42.


Betalen naar draagkracht voor hogere inkomens

Voor ongeveer 950 huurders geldt dat zij een inkomen boven € 42.436 hebben en een huidige netto huur onder € 720,42. Voor deze groep kiezen wij voor een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6%. Dat is gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane verhoging voor deze groep. Op deze manier gaan deze huurders meer naar draagkracht betalen voor hun woning. De extra opbrengst gebruiken wij voor investeringen in ons woningbezit. Dit hebben wij met alle gemeenten in de prestatieafspraken zo opgenomen.