Grote belangstelling huurders GroenWest voor zonnepanelen

In de wijk Molenvliet in Woerden zijn recent de eerste zonnepanelen op eengezinswoningen gelegd in het kader van het zonnepanelenprogramma van GroenWest. Hiermee is de wijkgerichte plaatsing van panelen van start gegaan, andere wijken volgen. Een kleine 1.000 huurders, woonachtig in het werkgebied van GroenWest, hebben zich al aangemeld voor dit zonnepanelenprogramma. Dit aantal groeit nog dagelijks. De heer Voorend uit Woerden is één van de belangstellenden: “Het voorstel van GroenWest is aantrekkelijk, want de zonnepanelen verdienen zichzelf terug!”

Meedoen voor een betere wereld
Op dit moment zijn bijna 800 huurders aangesloten op zonnepanelen. Dit is 7% van het woningbezit van GroenWest. Vanuit haar duurzaamheidsambitie om huurders versneld over te laten stappen op zonnestroom, is na de zomer een omvangrijk zonnepanelenprogramma gestart. Het Solarteam is direct begonnen met het aanbrengen van zonnepanelen op appartementsgebouwen. In de loop van 2018 worden de overige appartementsgebouwen aangeschreven. Daarnaast hebben inmiddels 4.800 eengezinswoningen een aantrekkelijk voorstel gekregen voor het aanbrengen van zonnepanelen. 

De heer Voorend uit Woerden is enthousiast: “Mijn woning ligt heel gunstig, op het zuiden. Het voorstel van GroenWest is aantrekkelijk, want de zonnepanelen verdienen zichzelf terug. Maar dat is niet de enige reden. Ik wil ook echt mijn steentje bijdragen aan een beter milieu. Mijn buren zijn ook enthousiast en inmiddels doet ons hele woonblok mee. Als mijn auto ermee stopt, dan ga ik elektrisch rijden. Dat is de volgende stap!” Marissa van Groenestijn (senior procesleider GroenWest) is blij met dit bewustzijn bij huurders: “Als deze 1.000 bewoners meedoen, dan besparen zij via de zonnepanelen met elkaar 420.000kg CO2 per jaar.” 

De wijk in met het Solarteam
Vanwege de grote belangstelling gaat het Solarteam in opdracht van GroenWest de komende vier jaar wijkgericht aan de slag met de eengezinswoningen. Rogier Bos van het Solarteam licht toe: “In de wijken organiseren wij ‘Open Dagen’ om bewoners te informeren over de mogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van modelwoningen, samen met enthousiaste bewoners. De modelwoningen dienen als voorbeeldwoning, zodat bewoners in hun eigen buurt zelf kunnen zien hoe het werkt.” Na inschrijving wordt de plaatsing van de zonnepanelen wijkgericht ingepland bij meerdere bewoners tegelijk. Zo groeit zonnestroom als een olievlek door het hele Groene Hart en werkt GroenWest verder aan haar duurzaamheidsambitie. 

Wijkroute
De wijkgerichte aanpak voor plaatsing van de zonnepanelen is nu van start gegaan. Het Solarteam heeft op www.hetsolarteam.nl de ‘wijkroute’ voor de eengezinswoningen geplaatst: een planning door het Groene Hart, zodat huurders weten wanneer het Solarteam actief is in hun wijk.