Gemeente Utrecht geeft tot 1 april subsidie voor huurdersinitiatieven

Woont u in de gemeente Utrecht en heeft u vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders en wilt u die in de tweede helft van 2019 uitvoeren? Doe dan vóór 1 april 2019 een aanvraag via de Subsidieregeling Huurdersparticipatie.

Waarom een subsidieregeling voor huurdersparticipatie?

Dankzij de huidige Woningwet is de rol van huurders groter geworden. Huurders zitten aan tafel bij het maken van afspraken met woningcorporaties en gemeente over bijvoorbeeld betaalbaarheid of nieuwbouw van woningen. Dit geeft huurders de kans om invloed uit te oefenen op hun woon- en leefomgeving. Met de Subsidieregeling Huurdersparticipatie wil de gemeente Utrecht daarom initiatieven en activiteiten in het belang van huurders stimuleren. Een sterkere huurdersparticipatie draagt ook bij aan de ambitie van onze stad: ‘Utrecht maken we samen’.

Wat houdt de subsidieregeling in?

Per 2017 verleent de gemeente Utrecht subsidie voor initiatieven en activiteiten in het belang van huurders. De gemeente verleent subsidie voor activiteiten waardoor:

  • de positie en participatie van huurders sterker wordt
  • huurders zich beter kunnen organiseren
  • de communicatie tussen of kennis van huurders verbetert

Wat wordt niet gesubsidieerd?

Alle activiteiten die gefinancierd kunnen worden via een andere regeling, zoals bijvoorbeeld via de wet op het overleg huurders verhuurders, worden via de subsidieregeling huurdersparticipatie niet verstrekt.

Subsidie aanvragen

Iedereen kan subsidie aanvragen, van huurders tot bedrijven en instellingen. Een subsidieaanvraag moet aan een aantal criteria voldoen. Zo moet er voor de activiteit bijvoorbeeld draagvlak zijn van huurders en staat de subsidie in verhouding tot het aantal huurders dat met de activiteit wordt bereikt. Een subsidieaanvraag voor activiteiten in de periode juli-december 2019 moet vóór 1 april 2019 zijn ingediend. Aanvragen kan via www.utrecht.nl/subsidiehuurdersparticipatie.