Feestelijke oplevering nieuwbouw Haarzicht

De afgelopen maanden ontvingen 49 nieuwe huurders de sleutel van hun nieuwe woning in nieuwbouwwijk Haarzicht in Vleuten. Afgelopen dinsdag vierden zij samen met wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling), Hugo Nijhoff (directeur Grondbank namens ontwikkelaar AM) en Karin Verdooren (directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest) de oplevering van hun nieuwe woning. Wethouder Verschuure: “Utrecht behoort tot de snelst groeiende steden van Nederland. We staan voor een enorme bouwopgave, om te zorgen dat er ruimte is voor iedereen om te wonen. We zijn blij dat er 49 sociale huurwoningen bij zijn gekomen, voor een meer divers woningaanbod in Haarzicht.”

Haarzicht: 49 nieuwe sociale huurwoningen in Utrecht
De meeste bewoners zijn inmiddels gesetteld in hun nieuwe woning. “Het is een mooie woning, waar ik me snel thuis voelde. Ik ben erg blij dat ik in hier kan wonen!”, zegt een opgetogen bewoner. Ook Karin Verdooren is tevreden. “De druk op de woningmarkt is hoog, vooral in Utrecht. Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen en daarom zetten wij vol in op nieuwbouw. We zijn dan ook heel blij dat wij hier in deze nieuwe wijk 49 sociale huurwoningen hebben kunnen bouwen.” Dat de druk op de woningmarkt hoog is, is ook te zien aan het aantal inschrijvingen: ruim 1.000 mensen reageerden. 

Duurzaam wonen
De woningen in Haarzicht zijn zeer energiezuinig: ze zijn gasvrij, hebben hoogwaardige isolatie en 24 tot 26 zonnepanelen per woning. “Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de CO2-doelstellingen en dus aan het verlagen van het energieverbruik van onze woningen. Door onze woningen duurzaam te bouwen, zorgen we er mede voor dat ook toekomstige generaties prettig kunnen wonen in het Utrechtse Groene Hart. Verduurzaming is niet alleen goed voor het klimaat, maar zorgt ook voor méér wooncomfort en beheersbare woonlasten. En dat draagt bij aan fijn wonen”. 

Plek voor een Simba Familiehuis
GroenWest is eind 2018 benaderd door SOS kinderdorpen, omdat zij op zoek waren naar een eengezinswoning waar zij een zogenaamd Simba familiehuis konden vestigen. De eigen familie is de beste plek voor de ontwikkeling van een kind. Wanneer er thuis problemen zijn, kunnen broertjes en zusjes tijdelijk worden opgevangen in een Simba Familiehuis in de eigen regio. Gedurende het verblijf wordt er met de ouders en het netwerk van het kind gewerkt aan familieversterking. Het doel is een veilige terugkeer naar huis. Zo wordt definitieve uit huisplaatsing en scheiding van broertjes en zusjes voorkomen. “Wij vinden dat iedereen een stevige thuisbasis verdient. Daarom hebben wij gehoor gegeven aan het verzoek van SOS Kinderdorpen en hiervoor in dit project twee woningen samengevoegd om een Simbafamiliehuis mogelijk te maken”, aldus Karin Verdooren.