‘Een sterk lokaal verankerde corporatie met goede antennes voor de maatschappelijke opgaven’

Visitatiecommissie geeft positief oordeel over GroenWest

 Een goed maatschappelijk presterende corporatie. Zo typeert de visitatiecommissie GroenWest in 2018. Met een gemiddelde score van 8,1 hoort de corporatie bij de best scorende corporaties in Nederland. De commissie beschrijft GroenWest als een doelmatige, professionele en sociaal betrokken organisatie. Ook het huurbeleid, duurzaamheid en de maatschappelijke prestaties krijgen een plus. “GroenWest is een krachtige en sterk lokaal verankerde corporatie met goede antennes voor de maatschappelijke opgaven”, aldus de visitatiecommissie. Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest, is blij met de beoordeling: “Ik ben trots op de prestatie die alle collega’s hebben neergezet. Door de grote inzet van onze mensen hebben we dit resultaat bereikt en kunnen we ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.”

Krachtig en stevig lokaal verankerd
De commissie heeft geoordeeld dat GroenWest zichtbaar is in wijken en buurten en stevige relaties onderhoudt met huurders(organisaties), gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. “We vinden het belangrijk om lokaal zichtbaar aanwezig te zijn en goede relaties op te bouwen met onze huurders en belanghouders. Dat is gelukt en daar gaan we ook zeker mee door”, aldus Karin Verdooren (GroenWest). De commissie laat verder in haar rapport weten dat belanghebbenden zeer tevreden zijn over de relatie met GroenWest en over de samenwerking die zichtbaar is in de prestatieafspraken die GroenWest met huurders en gemeenten afsluit.

Grote maatschappelijke betrokkenheid
De commissie heeft kennisgemaakt met een professionele en maatschappelijk betrokken organisatie. Als het nodig is, stuurt GroenWest haar activiteiten en doelstellingen bij. Deze professionele houding gaat gepaard met concrete betrokkenheid bij klanten”, zo blijkt uit het rapport. Verdooren reageert: “We zijn blij om te zien dat er waardering is voor de persoonlijke benadering van nieuwe huurders in bijzondere huisvestingsprojecten en dat de huurdersvereniging Weidelanden de betrokkenheid van onze medewerkers bij hun werk als positief ervaart. Deze maatschappelijke betrokkenheid zal ook zeker een plek krijgen in ons nieuwe ondernemingsplan, dat we nu aan het schrijven zijn.”

Samen werken aan de toekomst
GroenWest heeft de visitatiecommissie gevraagd om aandachtspunten mee te geven voor de toekomst. In het nieuwe ondernemingsplan wordt ruimte gemaakt voor deze aandachtspunten. Verdooren: “We willen in de toekomst nog meer de buitenwereld naar binnen halen, letterlijk en figuurlijk. We zoeken naar creatieve manieren om samen te werken met huurders en ook met partners en met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven in wonen en zorg, duurzaamheid en nieuwbouw. Daar gaan we voor.”