Dorpsinitiatief Zegveld leidt tot modern alternatief voor zorgwoning

Woningcorporatie GroenWest en de gemeente Woerden hebben op woensdag 26 juni de ontwikkelovereenkomst getekend voor het nieuwbouwplan van de locatie De Pionier aan de Clausstraat in Zegveld. Daarmee gaat de bouw van 24 levensloopbestendige appartementen op de locatie van de voormalige basisschool definitief door. Een belangrijke mijlpaal voor Zegveld, dat al lange tijd uitziet naar de komst van deze nieuwe woningen. De zorgcoöperatie Zegveld Zorgt was initiatiefnemer van dit project, zij blijven partner bij de realisatie ervan.

Geschikt voor bewoners met zorgvraag
In het appartementencomplex komen voornamelijk sociale huurwoningen. Het complex is geschikt voor bewoners die zorg aan huis nodig hebben: rolstoeltoegankelijk, met een ruime badkamer, brede galerijen en een brancardlift. De gemeente en GroenWest doen extra financiële bijdragen aan dit project, omdat het belangrijk is voor de bewoners van Zegveld.

Zo lang mogelijk zelfstandig in vertrouwde omgeving
Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest): “In de kern Zegveld krijgen we nu ook appartementen die geschikt zijn voor senioren die wat zwaardere zorg aan huis nodig hebben. Met hulp van Zegveld Zorgt maken we hier een modern alternatief voor de zorgwoning, waar bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.”

Tymon de Weger (wethouder bouwen en wonen): “Een klein woningbouwplan maken in de sector sociale huur, dat voldoet aan de eisen en wensen én financieel haalbaar is, is vaak een hele puzzel. Ook dit plan in Zegveld heeft veel tijd gekost. Ik ben dan ook blij dat we nu deze overeenkomst hebben kunnen tekenen. De start bouw komt daarmee snel dichterbij.”

Informatieavond voor bewoners
Op donderdag 4 juli is er van 20.00 – 21.30 uur een informatieavond in de Milandhof om bewoners van Zegveld over de plannen te informeren. Nog voor de zomervakantie komen het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te liggen. Dan kunnen bewoners bij de gemeente op de plannen reageren. Naar verwachting zal de nieuwbouw begin 2020 van start gaan.