Directeur-bestuurder Karin Verdooren maakt overstap van GroenWest naar De Key

Karin Verdooren: “De afgelopen acht jaar heb ik samen met alle collega’s van GroenWest en partners in de regio gebouwd aan een stevige thuisbasis voor onze huurders. Met focus op betaalbaarheid, nieuwbouw, duurzaamheid en leefbaarheid. De organisatie is klaar voor de opgave die er ligt en ik ben trots dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen. Voor mij is het nu tijd voor een nieuwe stap. Ik laat GroenWest met een gerust hart over aan mijn collega’s en mijn opvolger.”  

Klaar voor de toekomst
Voorzitter Casper Schouten van de Raad van Commissarissen: “Wij vinden het erg jammer dat Karin ons gaat verlaten en gunnen haar tegelijkertijd deze mooie nieuwe kans. Karin gaf sinds haar aantreden richting en vorm aan de ontwikkeling van GroenWest tot een volwassen organisatie die klaar is voor de toekomst. Ze deed dat met veel betrokkenheid en zocht daarbij nadrukkelijk de verbinding. Met medewerkers, huurders en belanghouders. De Raad van Commissarissen is haar zeer erkentelijk voor haar inzet. GroenWest staat er heel goed voor. Karin kan in onze ogen dan ook met trots op deze periode terugkijken.”

De komende periode zal de Raad van Commissarissen een tijdelijke opvolger werven en nadenken over de definitieve opvolging van Karin Verdooren.