Bouwbord onthuld bij start bouwproject Pratumplaats Utrecht

Zorg en ondersteuning voor bewoners
Aan de Pratumplaats in Utrecht kunnen in het najaar van 2021 mensen komen wonen met een ondersteuningsvraag. Op 3 december vond de eerste bouwhandeling plaats voor de bouw van het nieuwe woonzorggebouw dat daar – in opdracht van woningcorporatie GroenWest - wordt gerealiseerd. Een – vanwege corona beperkt - gezelschap van projectbetrokkenen onthulde het bouwbord en proostte op een voorspoedig verloop van de bouw.

Groeien
“Zelfstandig wonen is niet voor iedereen haalbaar. Daarom groeit de vraag naar (flexibele) tussenvormen van wonen en zorg, zoals een woongroep en woningen met een gezamenlijke ruimte. Met de ontwikkeling van de woningen aan de Pratumplaats beantwoorden we aan die groeiende vraag”, aldus projectontwikkelaar Mireille van den Pol van GroenWest. Mensen met een ondersteuningsvraag krijgen in het nieuwe gebouw ondersteuning en zorg van Reinaerde. Het doel voor de bewoners is om te groeien naar een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Dit project vind ik heel bijzonder, omdat deze woonomgeving mensen kracht en zelfvertrouwen geeft. Het is een mooi voorbeeld van de manier waarop wij in Utrecht variatie brengen in de woningenvoorraad: niet alleen maar flats of huizen, maar in onze stad is ook ruimte voor dit soort woonvormen. Daar mogen we als stad trots op zijn.”

Flexibel en duurzaam woonzorggebouw
In het woonzorggebouw komen 25 tweekamerappartementen. Ook zijn er twee algemene ruimten waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Het ontwerp is flexibel zodat het geschikt is voor verschillende mensen met diverse ondersteunings- en/of zorgvragen. Het gebouw is flexibel ontworpen en past uitstekend past bij het karakter van de Pratumplaats. Het wordt bovendien een duurzaam gebouw op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit.

Samenwerking
De gemeente Utrecht schreef in 2018 een selectie uit voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke kavel. HEVO, woningcorporatie GroenWest en zorgorganisatie Reinaerde hebben intensief samengewerkt om deze ontwikkeling vorm te geven. Het plan is eind 2018 door de gemeente geselecteerd. De partijen werken nauw samen met elkaar om het woonzorgconcept ‘PratumPlaatsPlus’ te realiseren.