Bewoners gezocht voor nieuwe woonvorm

Wij starten met een bijzonder project in De Meern - Utrecht. We gaan een bestaand verzorgingshuis verbouwen tot een plek waar vijftien huurders uit opvangvoorzieningen samen met achttien betrokken en actieve huurders gaan samenleven. Hiervoor zoeken we achttien gemotiveerde mensen die stevig in hun schoenen staan en een echt goede buur willen zijn. Dat betekent naar elkaar omkijken, activiteiten ondernemen en er samen voor zorgen dat iedereen er prettig kan wonen. Het Leger de Heils zorgt voor de ambulante begeleiding van de huurders, die uit de opvangvoorziening komen.

Gemengd Wonen
Het gebouw wordt gerenoveerd tot 33 één- en tweekamerappartementen. De nieuwe huurders vormen een mix. In vijftien kleinere woningen komen huurders die de stap maken om vanuit een maatschappelijke opvang of beschermde woonvorm van Leger des Heils (weer) zelfstandig te gaan wonen. Door bijvoorbeeld dakloosheid waren ze bij het Leger des Heils terechtgekomen, maar ze hebben hun leven nu weer goed genoeg op orde. Wel krijgen ze nog lange tijd ambulante begeleiding van Leger des Heils op het gebied van financiën, werk en het opbouwen van een sociaal netwerk.

In de overige woningen komen huurders die stevig in hun schoenen staan en er bewust voor kiezen om samen met hen als ‘goede buur’ in één gebouw te wonen. De bewoners houden onderling contact en ondernemen samen activiteiten. Op de begane grond is daarvoor een ontmoetingsruimte. In zulke gemengd wonen projecten is het vanzelfsprekend dat je naar elkaar omkijkt.

Maak jij het verschil?
GroenWest zoekt voor dit nieuwe woonproject bewoners die het gemengd wonen tot een succes maken. Je bent een goede buur, samen zorgen jullie dat iedereen hier prettig kan wonen. Je bent sociaal, weet van aanpakken, maar kunt ook op het juiste moment je eigen grenzen aangeven. Je krijgt er méér dan alleen een woning. Je vormt een community die een belangrijke bijdrage biedt aan de samenleving. Je staat er niet alleen voor. GroenWest en het Leger des Heils zorgen voor de nodige ondersteuning. In september start de selectie van de bewoners.

Meer informatie over het project is te vinden op www.groenwest.nl/projecten/gemengd-wonen-nijevelt-in-de-meern/. Gïnteresseerden kunnen zich aanmelden via nijevelt@groenwest.nl.