Beperkte huurverhoging voor meeste huurders GroenWest

‘Betaalbaar wonen naar draagkracht’

GroenWest vraagt dit jaar een beperkte huurverhoging aan het grootste deel van haar huurders. Hun huur stijgt met het inflatiepercentage van 1,4%. De wet biedt ruimte voor een verhoging van 3,9% voor deze groep.

Betaalbaar wonen voor doelgroep
Ondanks dat de economie zich herstelt, zien we dat nog niet iedereen hiervan profiteert. We vragen daarom dit jaar een beperkte huurverhoging van 1,4% aan de huurders die wij tot onze doelgroep rekenen. Het gaat om de huurders met een bruto jaarinkomen tot € 41.056. Dezelfde huurverhoging van 1,4% vragen wij aan huurders van een sociale huurwoning met een huidige netto huur boven € 710,68.

Betalen naar draagkracht voor hogere inkomens
Voor ongeveer 1.000 huurders geldt dat zij een inkomen boven € 41.056 hebben en een huidige netto huur onder € 710,68. Voor deze groep kiezen wij voor een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4%. Dat is gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane verhoging voor deze groep. Op deze manier gaan deze huurders meer naar draagkracht betalen voor hun woning. De extra opbrengst gebruiken wij voor investeringen in ons woningbezit. Dit hebben wij met alle gemeenten in de prestatieafspraken zo opgenomen.