Aan de slag met uitvoering woonvisie Montfoort!

Samen de schouders eronder om de knelpunten op de Montfoortse (sociale) woningmarkt aan te pakken. Dat is wat de corporaties, de huurdersverenigingen en de gemeente hebben afgesproken voor 2020. De partijen delen veel ambities met elkaar en voelen meer dan ooit de noodzaak om aan de slag te gaan. Deze ambities zijn gebaseerd op onder andere de gemeentelijke woonvisie die afgelopen juli is vastgesteld.

De prestatieafspraken maken de ambities concreet: wat gaan we met elkaar doen in 2020 om deze ambities te realiseren? Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de inzet om nieuwe huurwoningen te gaan bouwen, om huurwoningen te verduurzamen en om beter zicht te krijgen op en om te gaan met de vraag van kwetsbare doelgroepen.

* De directie van Woonzorg Nederland en de bewonerscommissie van de Antoniushof, waarmee ook prestatieafspraken voor 2020 werden gemaakt, staan niet op de foto.