Laatste nieuws

Aan de slag met uitvoering woonvisie Montfoort!

Maandag 9 december jl. ondertekenden mevrouw. K. Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest), de Montfoortse wethouder I. ten Hagen en de heer J. Peltenburg (voorzitter van Huurdersverening Weidelanden) de prestatieafspraken voor 2020.