Laatste nieuws

Aan de slag met uitvoering woonvisie Montfoort!

Maandag 9 december jl. ondertekenden mevrouw. K. Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest), de Montfoortse wethouder I. ten Hagen en de heer J. Peltenburg (voorzitter van Huurdersverening Weidelanden) de prestatieafspraken voor 2020.

GroenWest, HV Weidelanden en gemeente De Ronde Venen ondertekenen prestatieafspraken 2020

Dinsdag 10 december ondertekenden wethouder Rein Kroon van gemeente De Ronde Venen, directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest en voorzitter Jan Peltenburg van huurdersvereniging Weidelanden de prestatieafspraken voor 2020. Gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging zetten zich samen in om huurders, van jong tot oud, goed te laten wonen. Daarover maken zij periodiek prestatieafspraken.