Indienen Reparatieverzoek

Voordat we verder gaan:

In verband met het coronavirus willen we u vragen om eerst de volgende veiligheidsvragen te beantwoorden.
Uw antwoorden worden niet opgeslagen.

Gerelateerde vragen

Kan de lift in het gebouw open blijven staan wanneer deze op de verdieping is aangekomen? Dit in verband met ventileren van de lift tijdens stilstand.

Algemeen

Nee, dat kan helaas niet. De liftdeuren sluiten automatisch bij stilstand op de verdieping in verband met de brandveiligheid.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een afspraak gemaakt voor tekenen huurcontract, gaat deze door?

Algemeen

De afspraak gaat door in aangepaste vorm. Heeft u echter klachten? Dan verzoeken wij u dringend om niet naar de afspraak te komen, maar een nieuwe afspraak met ons te maken.

Meer over dit onderwerp

Ik kan niet naar de bezichtiging komen, wat nu?

Algemeen

Als u niet zelf naar de bezichtiging kunt komen, kunt u iemand anders machtigen.

Bij een woningbezichtiging wordt de aanwezigheid genoteerd. Als u of de gemachtigde niet bij de bezichtiging aanwezig is, dan komt uw aanbieding te vervallen en kunt u geen aanspraak meer maken op de woning.

Van belang is dat degene die komt bezichtigen volledig corona klachtenvrij is.

Machtigingskaart voor inspectie en bezichtiging.

Meer over dit onderwerp

Mag ik een vergoeding vragen voor de overnames?

Algemeen

Er kan door u een overnamevergoeding worden gevraagd voor de zaken die u wilt overdragen aan een nieuwe huurder. Indien de kandidaat huurder geïnteresseerd is in de overnames, dan zal GroenWest zorgen dat u in contact wordt gebracht. Onderling bespreekt u wat er wordt overgenomen en of hier een vergoeding tegenover staat. Voor de goede orde willen wij u eraan herinneren dat GroenWest geen bemiddelende rol vervult tijdens het regelen van de overnames.

Wanneer de nieuwe huurder niet geïnteresseerd is in de overnames, dan dient u deze zaken uit de woning te verwijderen en eventuele schade te herstellen voor de einde huurdatum.

Meer over dit onderwerp

Ik was niet bij de eindinspectie aanwezig, hoe weet ik of ik mijn woning goed heb opgeleverd?

Algemeen

De verhuurmakelaar zal de eerstvolgende werkdag de woning inspecteren en zien of u de gemaakte afspraken bent nagekomen en de woning naar behoren heeft opgeleverd. Tevens zullen de meterstanden worden opgenomen. Wij adviseren u echter ook zelf al de meterstanden op te nemen.

Het controlerapport met de bevindingen zal per e-mail aan u worden toegestuurd.

 

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik de sleutels inleveren per einddatum?

Algemeen

Normaal gesproken zou de verhuurmakelaar langs komen voor de eindcontrole. Deze afspraak komt te vervallen. U wordt verzocht om op de laatste dag (of als u wilt eerder) de sleutel(s) op ons kantoor aan de Oslolaan 2 in Woerden in de brievenbus te doen naast de ingang. Het kantoor is gesloten voor bezoek, dus u kunt de brievenbus rechts van de ingang gebruiken.

U hoeft alleen de sleutel van de voordeur in te leveren en indien van toepassing een sleutel van de algemene toegangsdeur. Graag de sleutels voorzien van label of in een envelop met daarop het adres en achternaam van de vertrekkende huurder. De overige sleutels en het afvalpasje/-sleutel (indien van toepassing) kunt u in de keukenla achterlaten in de woning. 

Meer over dit onderwerp

Ik ben een Koopgarant-klant. Hoe lang duurt het terugkoopproces?

Algemeen


Wij zullen ons uiterste best doen, maar houdt u er rekening mee dat gezien de beperkingen vanwege het coronavirus sommige processen moeizamer lopen. Heeft u hier vragen over? Wij zijn telefonisch (088 012 90 00) of per mail (info@groenwest.nl) te bereiken.

Meer over dit onderwerp

Mijn woning wordt opgeleverd. Hoe wordt dit nu geregeld?

Algemeen

Vooraf legt onze medewerker het huurcontract klaar in de woning en controleert  uw ID bewijzen. De medewerker blijft buiten wachten. U kunt naar binnen de woning bezichtigen en het huurcontract ondertekenen. Na ondertekening neemt u het contract mee naar buiten. Buiten kunnen eventuele vragen nog beantwoord worden. Het is aan de medewerker om te bepalen of er voldoende afstand te bewaren is om bij vragen de situatie binnen te beoordelen om een antwoord te geven. 

Meer over dit onderwerp

Ik heb een eindcontrole afspraak staan en ik moet mijn sleutels inleveren. Hoe gaat dat nu?

Algemeen

Wij vragen u vriendelijk om op de laatste dag (of als u wilt eerder) de sleutel(s) op ons kantoor aan de Oslolaan 2 in Woerden in de brievenbus naast de ingang te doen. Vanwege het coronavirus is het kantoor gesloten voor bezoek. Er is met u afgesproken dat de verhuurmakelaar de eindcontrole de eerst volgende werkdag zal uitvoeren. 

U hoeft alleen de sleutel(s) van de voordeur in te leveren en, als het van toepassing is, een sleutel van de algemene toegangsdeur. Wij vragen u vriendelijk om de sleutel(s) te voorzien van een label of in een envelop met daarop het adres en de achternaam van de vertrekkende huurder. De overige sleutel(s) en het afvalpasje/-sleutel (als dit van toepassing is) kunt u in de keukenlade in de woning achterlaten.

Meer over dit onderwerp

Kan ik nog een reparatieverzoek indienen en/of wordt mijn reparatie nog uitgevoerd?

Algemeen

Het kan zijn dat de afhandeling van uw reparaties iets langer duurt dan u van ons gewend bent. Spoedeisende reparaties krijgen voorrang.

Meer over dit onderwerp

Er staat een bezoek gepland (huisbezoek of reparatiewerkzaamheden). Gaat dat nog steeds door?

Algemeen

Voorafgaand aan het bezoek belt de medewerker u op en vraagt of u of uw huisgenoten klachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts) en of u of uw huisgenoten in thuisquarantaine zijn. Als u of uw huisgenoten klachten hebben of in thuisquarantaine zijn, dan vragen wij u om de afspraak te verplaatsen. 

Bij het huisbezoek belt onze medewerker aan en doet hij/zij twee stappen naar achteren. De medewerker vertelt waarvoor hij/zij komt en houdt zich aan de regels.

Meer over dit onderwerp

Is het kantoor van GroenWest open?

Algemeen

Het kantoor is op dit moment nog gesloten. Wij ontvangen alleen nog bezoek op afspraak als daar echt reden toe is en bezoekers geen last hebben van verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Meer over dit onderwerp

Ik wil mijn huur opzeggen, komen jullie langs voor een voor- en eindinspectie?

Algemeen

De huur van uw woning kan worden opgezegd via deze link Formulier Huuropzeggen.

Voorinspectie
Wij komen langs voor de voorinspectie als u of uw huisgenoten geen klachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts) en of u of uw huisgenoten niet in thuisquarantaine zijn. Als dit wel het geval is, vindt de voorinspectie telefonisch plaats. Ook als u aangeeft dat u geen opname in huis wilt hebben, respecteren wij deze keuze en doen we een telefonische opname. U stuurt voorafgaand foto's van alle vertrekken in de woning naar ons toe. De verhuurmakelaar bespreekt dan telefonisch hoe u de woning moet opleveren.

Eindinspectie
We doen geen eindinspectie met de huurder, tenzij..

  • U dit graag wilt. We laten de keus aan u.
  • GroenWest dit graag wilt.

In alle andere gevallen levert u de sleutel op kantoor in. De verhuurmakelaar zal de eerstvolgende werkdag de woning inspecteren en zien of u de gemaakte afspraken bent nagekomen en de woning naar behoren heeft opgeleverd. Tevens zullen de meterstanden worden opgenomen. Wij adviseren u echter ook zelf al de meterstanden op te nemen.

Het controlerapport met de bevinden zal per e-mail aan u worden toegestuurd.

Meer over dit onderwerp

Welke hulpinitiatieven zijn er?

Algemeen

Er zijn verschillende initiatiefnemers die iets organiseren tijdens het coronavirus. Klik hier voor meer informatie.

Meer over dit onderwerp

Wat als ik de huur niet meer kan betalen door de coronacrisis?

Algemeen

Neem dan contact op met GroenWest e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.

We kunnen dan samen kijken naar een oplossing.

U kunt ook de informatie van het Nibud bekijken, voor advies en tips.

Nibud geldkrant

Nibud special

 

 

Meer over dit onderwerp

Er is een calamiteit. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

GroenWest is altijd bereikbaar via telefoon (088 012 90 00). Bij grote calamiteiten adviseren wij u om 112 te bellen.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik GroenWest bereiken?

Algemeen

Alle contacten voeren wij zoveel mogelijk digitaal en telefonisch uit. U kunt ons bereiken via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp.

Meer over dit onderwerp