Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. 

De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning. 

Steeds vaker zien we dat de Wmo niet alle voorzieningen meer vergoedt, terwijl dit wel noodzakelijk is voor een prettige en veilige woning. In deze gevallen kan GroenWest u wellicht iets aanbieden.

Veel gevraagd over Wmo

Door mijn handicap wil ik graag een aanpassing in mijn woning, kan dat?

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente. Op de websites van de diverse gemeenten staat ook veel informatie. 

Telefonisch is de gemeente te bereiken via:

  • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
  • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
  • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
  • Gemeente Utrecht 030-286 00 00

Meer informatie over de diverse aanpassingen kunt u vinden op de Website Welzijnswinkel Thuiszorg  .

Kan de gemeente u niet helpen? Dan kunt u mogelijk terecht bij GroenWest voor een aanpassing in uw woning.

Verstrekt GroenWest gratis een verhoogd toilet, eenmengskranen en beugels?

GroenWest verstrekt soms ook aanpassingen aan de woning wanneer dit niet vanuit de WMO wordt  gedaan. Dit doen we wanneer het aannemelijk is dat u deze aanpassingen nodig heeft vanuit een zorgvraag, om toch prettig en veilig in uw woning te kunnen blijven wonen. Het gaat hier alleen om kleine aanpassingen.

Neemt u hiervoor contact met ons op via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp..

Waar kan ik een reparatieverzoek aan een WMO aanpassing in de huurwoning melden?

U kunt dit melden bij de afdeling WMO van uw gemeente.

  • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
  • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
  • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
  • Gemeente Utrecht 030-286 00 00
.

Meer informatie over de diverse aanpassingen kunt u vinden op de Website Welzijnswinkel Thuiszorg  .