Wijkbeheer

De wijkbeheerders zijn de ogen en oren van GroenWest. Zij zijn dagelijks in de wijk aanwezig en zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen in de buurt. De wijkbeheerders zetten zich in voor prettige, leefbare en veilige wijken en nemen initiatieven om de leefomgeving te verbeteren. De termen “schoon, heel en veilig” staan centraal in hun werk.

Veel gevraagd over Wijkbeheer

Voor welke taken kan ik bij de wijkbeheerder terecht?

De werkzaamheden van de wijkbeheerder bestaan uit onder andere de volgende punten:

 • signaleringsfuntie in de wijk op sociaal gebied 
 • onderhoud groenvoorziening (kappen van bomen), speeltoestellen
 •  beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht
 •  eenmalige schoonmaakacties, graffiti verwijdering etc.
 •  bordjes in complexen van bijvoorbeeld verboden te roken. Als het een Vereniging van Eigenaren (VvE) betreft, dan zal de desbetreffende VvE beheerder dit uitvoeren.
 •  meldingen/signalen klachten schoonmaakwerkzaamheden
 •  meldingen/signalen klachten groenwerkzaamheden (hovenier iov GroenWest)
 •  meldingen/signalen rondom leefbaarheid, schoon/vervuiling en ‘veilig’ in complexen, (binnen)terreinen GroenWest en in straten met GroenWest bezit
 • meldingen/signalen verkeerd aangeboden afval op het terrein van GroenWest. Staat het afval op het terein van de gemeente dan verwijzen wij u door naar de buitenbeterapp. Hier kunt u een foto van het vuilnis naar sturen. De gemeente pakt het dan op. Hier vindt u de website. 

Tip: Als u een melding wilt doen voor een reparatie, dan kunt u ook een aantal fotó's maken van hetgeen dat gerepareerd moet worden. U kunt deze foto's opsturen naar info@groenwest.nl . Dan kunnen wij wellicht aan de hand van de foto's een opdracht geven aan bijvoorbeeld een aannemer om de reparatie te doen. 

 

Kan ik camerabeelden terugzien die bij mij in het complex hangen?

U kunt een aanvraag bij ons indienen om camerabeelden terug te zien via het Aanvraagformulier Rechten van Betrokkenen. Wanneer u het formulier bij ons inlevert, dan zal onze baliemedewerker uw identiteit vastellen aan de hand van uw legitimatiebewijs. Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen door onze Privacy Officer. 

Kan ik een ja-nee of nee-nee sticker / plaatje via jullie krijgen voor op de brievenbus?

Voor een sticker kunt u terecht bij de gemeente.

 • Gemeente Woerden 0348-42 89 11 
 • Gemeente Montfoort 0348-47 64 00 
 • Gemeente De Ronde Venen 0297-29 16 16 
 • Gemeente Utrecht 030-286 00 00

Voor een (hard) plaatje kunt u bij ons op kantoor terecht, dit geldt alleen voor nieuwbouwwoningen. Deze krijgt u gratis van ons.

Mag ik een camera plaatsen aan de buitenzijde van mijn huurwoning?

Dit mag alleen wanneer er GEEN openbaar gebied wordt gefilmd. Dus alleen het gehuurde (voor-/achtertuin) mag gefilmd worden. Tip, informeert u voor plaatsing de buren. Dit voorkomt misverstanden.

Denkt u dat een privé-camera openbaar gebied filmt? Maak dit dan bespreekbaar met de desbetreffende huurders. Komt u er onderling niet uit en blijft iemand van mening dat openbaar gebied wordt gefilmd? Informeert u dan de politie.

Meer informatie hierover leest u op de volgende website van Autoriteit Persoonsgegevens: Camera's bij huis en bij de buren

Kan ik strooizout krijgen wanneer er weer sneeuw en ijs op de stoepen ligt?

Huurders van GroenWest die in een appartementencomplex wonen, kunnen een aanvraag doen voor strooizout of zoutkorrels. Daarvoor zijn bakken beschikbaar. Voor straatwerk is gewoon strooizout beschikbaar. Zoutkorrels zijn bedoeld voor galerijen, loopbruggen en dakterrassen die voor algemeen gebruik zijn. Deze korrels werken langer dan normaal strooizout en zijn niet schadelijk voor de tegels of galerijen.

De wijkbeheerder beoordeelt de aanvraag en neemt zo nodig contact op. U kunt door het strooien van de zout of korrels zelf gladheid door sneeuw of ijs bestrijden. Voor huurders die wonen in een complex met een Vereniging van Eigenaren geldt dat het plaatsen van een zoutbak altijd in overleg en met toestemming van de VVE moet gaan. Maar natuurlijk kunnen ook deze huurders hiervoor contact met ons opnemen.