Verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst

Voor de jaarlijkse huuraanpassing mogen wij inkomensgegevens van onze huurders ontvangen via de Belastingdienst. Wij krijgen alleen door in welke inkomenscategorie u valt, dus niet uw exacte inkomen. Door de categorie-indeling kunnen wij bepalen in welke groep u komt voor de eventuele huurverhoging.

Veel gevraagd over Verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst

Mag de Belastingdienst uw inkomensgegevens doorgeven aan de corporatie?

Verhuurders, en dus ook GroenWest, vragen inkomensgevens op bij de Belastingdienst om de inkomensafhankelijke huurverhoging te bepalen.
Er is in de wet vastgelegd dat de Belastingdienst die gegevens ook daadwerkelijk mag verstrekken aan verhuurders.

De gegevens die wij ontvangen van de Belastingdienst over de huurders gaan alleen over het aantal personen waarop het inkomen gebaseerd is en of het inkomen lager of hoger is dan € 56.430,- (peildatum 2021).