Regels woningtoewijzing

Er bestaan verschillende regels die bepalen of u een woning kunt huren. Inkomen, voorrangsregelingen, huishoudensgrootte. Hier leest u meer hierover.

Veel gevraagd over Regels woningtoewijzing

Krijg ik voorrang als 65+-er bij huurwoningen?

Ja, We hebben woningen met het label Voorrang 65+. Dit zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben. Deze woningen zijn zonder trap bereikbaar en zijn soms voorzien van extra aanpassingen, zoals beugels aan de muur.

U heeft voor een woning met label Voorrang 65+ geen indicatie nodig. In het woningaanbod vindt u woningen met ‘Voorrang 65+’.  Om te reageren op deze huurwoningen moet u zich inschrijven bij WoningNet website Woningnet en ook moet u voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan.

Woningzoekenden van 65 jaar of ouder die reageren op een woning in uw complex, hebben enkel voorrang op andere woningzoekenden. Indien er geen 65-plusser op de woning reageert, kunnen er ook mensen jonger dan 65 jaar in het complex komen wonen.

Hoe lang duurt het voordat mijn documenten zijn gecontroleerd voor de nieuwe woning?

Ongeveer 5 werkdagen na de bezichtiging van de woning krijgt u te horen of de woning aan u is toegewezen als al uw ingeleverde stukken zijn goedgekeurd. Als u wel documenten heeft ingeleverd, maar niet de nieuwe huurder wordt (niet de eerste kandidaat), dan krijgt u ook ongeveer 5 werkdagen na bezichtiging te horen via de e-mail dat u het niet bent geworden.

Ik wil na de bezichtiging een woning accepteren. Hoe doe ik dit?

Als u na de bezichtiging de woning wilt accepteren, dan moet u dit aangeven op woningnet.nl bij uw eigen account. (Dit is een belangrijke stap voor u, anders wordt de woning aan de volgende kandidaat toegewezen).

Meer informatie om goed voorbereid een woning te bezichtigen vindt u hier:

Flyer Goed voorbereid een woning bezichtigen

Wat zijn de inkomensvoorwaarden voor het huren van een sociale huurwoning?

U kunt reageren op het regulier aanbod aan sociale huurwoningen en op lotingwoningen, als u een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen heeft van maximaal € 40.024 ,- (peildatum 2021). Er zijn een paar uitzonderingen:

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? U kunt informeren naar de mogelijkheden om voor huurtoeslag in aanmerking te komen bij de Belastingdienst. Bel voor meer informatie de Belastingtelefoon: 0800-05 43 of maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst belastingdienst.

Ik ga scheiden en wil een woning accepteren. Kan dit?

Als er een aanvraag voor scheiding bij de rechtbank is ingediend, maar er is nog geen getekende beschikking, dan kunt u het aanvraagbewijs bij ons inleveren om aan te tonen dat de echtscheiding in gang is gezet. Zodra u de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, dan dient u deze alsnog in te leveren bij ons.

Als de scheiding nog niet bij de rechtbank is ingediend, kan er helaas geen woning toegewezen worden. Dit komt omdat wij een inkomenscontrole doen en iemand die getrouwd is nog een fiscaal partner heeft. Als er kinderen zijn en er is nog geen getekende beschikking, dan is er ook nog geen duidelijkheid over wat er met de kinderen gebeurt (bij wie gaan de kinderen wonen en bij wie worden ze dus meegeteld in de huishoudsamenstelling?). Zolang er nog niets officieel geregeld is, kunnen wij dus geen woning toewijzen.

Ik ben gescheiden en wil een woning accepteren. Kan dit?

Belangrijk is dat wij een officiële getekende beschikking (echtscheidingsconvenant) van de rechtbank krijgen. Als er kinderen zijn, dan hoort hier ook een getekend ouderschapsplan bij.

Verder kan het zo zijn dat iemand nog in de oude gezamenlijke koopwoning woont met de ex-partner. In dit geval moet uit de beschikking van de rechtbank blijken dat de oude woning is toegewezen aan de ex-partner. Dit geldt ook in het geval dat de oude huurwoning is toegewezen aan de ex-partner. Dit staat ook in de beschikking van de rechtbank.

Als de koopwoning wordt verkocht, dan hebben wij een getekende opdracht tot verkoop van een makelaar nodig.

Wat houdt kernbinding in en krijg ik voorrang bij het huren van een woning in mijn eigen woonplaats?

Kernbinding is een voorrangsregeling waarbij kleine woonkernen de mogelijkheid hebben om huurwoningen met voorrang aan te bieden aan inwoners die minimaal zes jaar onafgebroken staan ingeschreven in de eigen woonkern. Als dit het geval is, dan kunt u voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. Ook als u tijdelijk, in verband met een studie, verhuist naar een andere gemeente kunt u toch nog in aanmerking komen voor kernbinding. Meld dit tijdig bij de woningcorporatie, die kan, wanneer u recht heeft op voorrang, dit verwerken in uw Woningnet inschrijving.

De volgende gemeentes hebben een voorrangsregeling voor kernbinding:
Gemeente De Ronde Venen: Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Waverveen, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen
Gemeente Montfoort: Linschoten
Gemeente Utrecht: Haarzuilens
Gemeente Woerden: Kamerik en Zegveld

Voor meer informatie over Kernbinding raadpleegt u de website van WoningNet: Woningnet pagina Kernbinding

Passend toewijzen: Wat zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning?

Gaat u een woning huren, dan bepaalt uw inkomen op welke woningen u kunt reageren. Vanaf 1 januari 2016 geldt hiervoor het nieuwe ‘passend toewijzen’. Dat betekent dat de inkomensgrenzen en de maximale (kale) huurprijzen die daarbij horen zijn aangepast. Valt u in zo’n inkomensgroep? Dan kunt u niet reageren op woningen waarvan de huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs die bij uw inkomensgroep hoort.

Wanneer u een passende inkomensverklaring heeft, maar wanneer het actueel inkomen hoger is dan de grens in de huisvestingsverordening (hoger dan €49.959,-, kan geen huisvestingsvergunning worden verstrekt en kan geen woning worden toegewezen.

Passend toewijzen plaatje 2021

Kan ik iemand machtigen om een inspectie uit te voeren, woning te bezichtigen of huurcontract te tekenen?

Dit is mogelijk, maar is zeker niet aan te bevelen en geheel op eigen verantwoordelijkheid. De aanwezigheid wordt genoteerd bij de bezichtiging. Als u niet bij de bezichtiging aanwezig bent, dan komt uw aanbieding te vervallen en kunt u geen aanspraak meer maken op de woning.

Als u iemand wilt machtigen, dan moet deze persoon de ondertekende machtiging inleveren bij de medewerker van GroenWest.

Machtigingskaart voor inspectie, bezichtiging en huurcontract

Meer informatie om goed voorbereid een woning te bezichtigen vindt u hier:

Flyer Goed voorbereid een woning bezichtigen

Hoe vraag ik een huisvestingsvergunning aan?

Heeft u een huisvestingsvergunning nodig voor een sociale huurwoning die niet van GroenWest is?
Dan kunt u bij ons op kantoor langskomen, wanneer dit een sociale huurwoning betreft binnen een van de volgende gemeenten: Woerden, Montfoort of De Ronde Venen.
Voor de gemeente Utrecht geldt dat GroenWest alleen een huisvestingsvergunning verstrekt wanneer het een woning van Stichting De Rijnhoven betreft.

Vergeet u niet om (een kopie van) het huurcontract, een geldige legitimatiebewijs en het inkomensregistratieformulier met bijbehorende bijlagen mee te nemen.

In alle andere gevallen wordt de huisvestingsvergunning voor een woning die niet van GroenWest is binnen de gemeente Utrecht verstrekt door Het Vierde Huis.

 

Mag ik met voorrang binnen mijn wooncomplex verhuizen?

Dit is alleen mogelijk in een beperkt aantal complexen (Burchtwal, Dorpsstraat, Vicuslaan, Anton van Duinkerkenlaan, Camphuysenstraat te Vleuten) en als er geen wooncarrière wordt gemaakt. Het is niet mogelijk om met voorrang binnen het complex te verhuizen van bijvoorbeeld een drie- naar een vierkamerwoning. Het aantal kamers mag niet toenemen en verhuizing naar de begane grond is ook wooncarrière. Doorschuiven naar eenzelfde of kleinere woning mag wel.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De doorschuifkandidaat moet aan alle passendheidseisen voldoen;
  • Een bouwblok is een fysiek gebouw tussen twee buiten-spouwmuren;
  • Ook bouwblokken met galerijwoningen komen voor doorschuif in aanmerking;
  • Er zijn bij deze voorrangsregeling wel beperkingen, omdat er meerdere voorrangsgroepen zijn.

Ik woon niet in de regio Utrecht. Kan ik toch in aanmerking komen voor een woning in die regio?

Ja, dit kan. U kunt zich inschrijven voor de regio waar uw voorkeur naar uit gaat. U kunt in meerdere regio's ingeschreven staan.

Sinds 1 januari 2015 geldt een nieuwe Huisvestingswet in Nederland. Volgens deze wet hoeft u geen binding meer met een stad of regio nodig te hebben om er een sociale huurwoning te mogen huren. Woningzoekenden worden dus niet meer uitgesloten op basis van bindingseisen, leeftijd en huishoudgrootte. Wel krijgen bepaalde groepen voorrang op de toewijzing bij bepaalde woningen. Welke voorrangsregels van toepassing zijn, wordt altijd in de advertentie vermeld.

Kan ik twee reacties tegelijk hebben op WoningNet?

Actuele reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Je mag maximaal twee actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Heb je twee actuele reacties, maar zie je een interessantere woning? Dan kunt je een actuele reactie intrekken en opnieuw reageren.
Bij deze woningen zie je je huidige positie en hoeveel kandidaten er op dat moment op de woning hebben gereageerd. Totdat de reactietermijn verstrijkt, kan je deze reacties nog intrekken.  

Lopende reacties: dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn is verstreken, maar nog niet definitief zijn toegewezen. Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier ook aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren. Let op: sta je op de nummer 1-positie, dan krijgt je een voorlopige aanbieding en komt er een aanbiedingsblokkade in je profiel. Je kunt dan niet op een andere woning reageren of in aanmerking komen voor een andere woningaanbieding.
 

Wat is de huurgrens voor een sociale huurwoning?

€ 752,33 (prijspeil 2021).

Is er een wachtlijst voor woonwagen standplaatsen?

In gemeentes De Ronde Venen, Montfoort en Utrecht loopt de toewijzing via een woongroepmodel met een voordrachtsregeling. Als u contact met ons opneemt via info@groenwest.nl, dan zal onze woonconsulent contact met u opnemen.

Hebben jullie antikraak in de verhuur?

Ja, als wij een antikraakwoning hebben dan geven we deze in beheer bij de Zwerfkei of aan Sleutelklaar. U kunt bij deze twee bedrijven informeren of er een woning beschikbaar is Zwerfkei: 020-622 08 08 en/of Sleutelklaar: 030-808 03 71. Ook zou u bij andere corporaties kunnen informeren.