Onrechtmatige bewoning

Woonfraude betekent dat een woning op een manier wordt bewoond, verhuurd of gebruikt die niet is toegestaan. We zetten ons in om woonfraude terug te dringen.

Er is sprake van woonfraude:
- bij illegale onderhuur (wonen zonder toestemming van de verhuurder of eigenaar)
- bij illegale kamerverhuur
- wanneer er te veel mensen in de woning wonen

Wij vinden het belangrijk om woonfraude aan te pakken. We beschermen (kwetsbare) huurders en bestraffen mensen die zich niet aan de regels houden. Op die manier:
- komen er meer woningen vrij voor de mensen die er recht op hebben
- stroomt de huurmarkt beter door
- gaat de leefbaarheid van een wijk omhoog

Veel gevraagd over Onrechtmatige bewoning

Wanneer is er sprake van onrechtmatig gebruik van de huurwoning?

Er is sprake van onrechtmatig gebruik van de woning in de volgende situaties:

  • De woning geheel of voor een deel onderverhuren; of in gebruik geven zonder toestemming van GroenWest
  • Hoofdhuurder heeft geen hoofdverblijf in de wonin
  • Leegstand van een woning
  • Bedrijf aan huis zonder toestemming van GroenWest Voor meer informatie: Voorwaardenformulier voor een eigen bedrijf aan huis
  • Vakantieverhuur/Airbnb
  • Productie en handel van drugs (soft- en harddrugs)
  • Criminele activiteiten
  • Huisbewaarderschap zonder toestemming van GroenWest. Lees hier meer informatie over huisbewaarderschap. 

Wat doet GroenWest met meldingen over onrechtmatig gebruik van een woning?

Naar aanleiding van uw melding starten wij een onderzoek. Wij nemen iedere melding in behandeling. Als er sprake is van onrechtmatig gebruik, neemt GroenWest maatregelen.

Hoe kan ik onrechtmatig gebruik van een woning melden?

Denkt u dat er op een adres sprake is van onrechtmatig gebruik van de woning? Neemt u direct contact met ons op. Een woonconsulent bespreekt de melding graag met u verder.

Meld onrechtmatig gebruik direct via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp

GroenWest garandeert dat wij vertrouwelijk met uw melding omgaan. Het is van groot belang dat u zich niet anoniem meldt. De woonconsulent wil graag overleg over de details van uw melding. Wij maken nooit zonder toestemming de naam van de melder bekend.

Waarom bestrijdt GroenWest onrechtmatig gebruik van de woning?

Of een woningzoekende een huurwoning krijgt toegewezen is afhankelijk van de inschrijfduur bij WoningNet. Wie zijn huurwoning niet zelf bewoond en de woning geheel aan een ander in gebruik geeft, of de woning onrechtmatig gebruikt verstoort een eerlijke verdeling en doorstroming.


Daarnaast kan onrechtmatig gebruik een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in de wijk. Denk aan hennepteelt, hierbij speelt ook de brandgevaarlijke situatie en criminaliteit een grote rol.

Ik vermoed dat er bij mij in de buurt een hennepkwekerij is, wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om hier een melding van te maken bij ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp Wij zullen direct een onderzoek instellen op het betreffende adres. Als hennepteelt wordt geconstateerd, vraagt GroenWest aan de rechter altijd om ontbinding van het huurcontract.

Bel ook naar de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis).