Inwoning

U wilt iemand in uw woning laten inwonen. Hiervoor heeft u wel altijd toestemming van GroenWest nodig. U kunt dit regelen door een aanvraag voor inwoning bij ons in te dienen. U kunt hiervoor onderstaand aanvraagformulier invullen en terugsturen naar ons.

Het aanvraagformulier vindt u hier: Aanvraagformulier inwoning

Voordat GroenWest goedkeuring geeft voor inwoning controleren wij uw aanvraag op een aantal voorwaarden. Deze staan hieronder benoemd en toegelicht.

Tevens kan inwoning gevolgen hebben voor u als huurder. Ook dit staat hieronder bij de veelgestelde vragen verder uitgelegd.

Veel gevraagd over Inwoning

Wat zijn de voorwaarden voor inwoning?

Hieronder wordt eerst in het kort de voorwaarden vernoemd. Wilt u meer weten over deze voorwaarden, dan verwijzen wij u naar de toelichting eronder. 

Voorwaarden in het kort:

 • U dient altijd schriftelijk toestemming voor de inwoning aan te vragen
 • U woont minimaal 6 maanden in de woning
 • U heeft als hoofdbewoner uw hoofdverblijf in de woning
 • Er is geen overlast bekend van u of de kandidaat inwoner
 • Een lopend onderzoek naar uw woonsituatie kan reden zijn tot afwijzing
 • Er geldt een maximaal aantal bewoners per woning afhankelijk van de grootte van de woning, om overbewoning te voorkomen.
  Zie de toelichting voor het maximaal aantal bewoners voor uw woning
 • U mag geen huur vragen voor de inwoning
 • Inwoning is niet mogelijk wanneer u een urgentie hebt gekregen in verband met de renovatie of sloop van uw woning
 • Eigen kinderen hoeven geen toestemming te vragen voor inwoning, eventueel meeverhuizende familieleden van uw kinderen wel
 • Inwoning betekent niet dat de inwoner ook medehuurder wordt. De inwoner wordt dus niet bijgeschreven op het huurcontract

Toelichting op de voorwaarden voor inwoning

Aanvraagformulier inwoning

Waarom heeft u toestemming tot inwoning nodig?

GroenWest wil graag weten wie er in haar huurwoningen wonen. Daarom vragen wij om een schriftelijke aanvraag tot inwoning. Ook wil GroenWest overbewoning voorkomen. Er wonen dan teveel mensen in één woning. De inwoning mag ook geen negatieve gevolgen hebben op de leefbaarheid in de wijk (overlast). Daarom controleert GroenWest de aanvraag op verschillende punten voordat u goedkeuring krijgt tot inwoning. 

Aanvraagformulier inwoning

Mag een familielid of kennis bij mij komen inwonen?

U kunt inwoning aanvragen voor bijvoorbeeld een broer/zus, ander familielid of een kennis. Voor inwonende eigen kinderen hoeft u geen toestemming te vragen. Heeft uw kind meeverhuizende (klein)kinderen en/of een partner? Voor hen moet u wel toestemming vragen. Dit kan via het volgende formulier: Aanvraagformulier inwoning. U kunt deze invullen en retour zenden naar verhuur@groenwest.nl.

Wees u zich ervan bewust dat zowel uw kinderen als andere inwoners niet in aanmerking komen om ‘medehuurder’ te worden en dus niet op het huurcontract worden bijgeschreven. Na goedkeuring van uw aanvraag tot inwoning mogen zij dus wel bij u wonen, maar zijn dan 'medebewoner'. Ze hebben hiermee niet dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. 

Wat voor gevolgen heeft inwoning voor u als huurder?

Wees bewust dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het gedrag van de inwonende personen. U bent onder andere verantwoordelijk voor eventuele overlast die de inwoner veroorzaakt.

Inwoning kan tevens gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, uitkering(en) en gemeentelijke belasting(en). Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst en van uw gemeente.

Aanvraagformulier inwoning