Inkomenstoets

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. De overheid heeft bepaald dat corporaties minimaal 90% van hun huurwoningen met een nettohuurprijs van € 752,33 (prijspeil 2021) of lager alleen nog mogen aanbieden aan mensen met een jaarinkomen van maximaal € 40.024 ,- (peildatum 2021). Om te kunnen controleren of woningcorporaties zich aan die regel houden, moeten corporaties een inkomenstoets doen. GroenWest controleert het inkomen op het moment dat iemand een woning krijgt, dus alleen bij een nieuwe verhuring.

Veel gevraagd over Inkomenstoets

Welke inkomenseisen zijn er voor een vrije sector huurwoning van GroenWest?

GroenWest wil haar vrije sector huurwoningen beschikbaar maken voor mensen met een middeninkomen.

Bij huurprijzen van € 752,33 (prijspeil 2021) tot €1000,- geldt een minimaal inkomen van € 40.024 ,- (peildatum 2021) en een maximaal inkomen van € 49.959 (prijspeil 2021)
Bij huurprijzen boven de €1000,- geldt een minimaal inkomen van € 51.198,- (prijspeil 2021) en een maximaal inkomen van €99.999,-

Hoe lang duurt het voordat mijn documenten zijn gecontroleerd voor de nieuwe woning?

Ongeveer 5 werkdagen na de bezichtiging van de woning krijgt u te horen of de woning aan u is toegewezen als al uw ingeleverde stukken zijn goedgekeurd. Als u wel documenten heeft ingeleverd, maar niet de nieuwe huurder wordt (niet de eerste kandidaat), dan krijgt u ook ongeveer 5 werkdagen na bezichtiging te horen via de e-mail dat u het niet bent geworden.

Wat zijn de inkomensvoorwaarden voor het huren van een sociale huurwoning?

U kunt reageren op het regulier aanbod aan sociale huurwoningen en op lotingwoningen, als u een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen heeft van maximaal € 40.024 ,- (peildatum 2021). Er zijn een paar uitzonderingen:

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? U kunt informeren naar de mogelijkheden om voor huurtoeslag in aanmerking te komen bij de Belastingdienst. Bel voor meer informatie de Belastingtelefoon: 0800-05 43 of maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst belastingdienst.

Wat zijn de inkomensgrenzen om huurtoeslag te kunnen aanvragen?

Sinds januari 2020 is de maximale inkomensgrens komen te vervallen voor de huurtoeslag. Hoe hoog uw inkomen mag zijn hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Meer informatie over het aanvragen van huurtoeslag leest u op de website van de belastingdienst.

Wordt het inkomen van de kinderen meegeteld bij toewijzing van een woning?

Nee, alleen het inkomen van de hoofdhuurder en medehuurder wordt meegerekend bij de toewijzing van een woning. Het inkomen van eigen kinderen wordt niet meegerekend.