Huuropbouw

De huur is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Naast de kale huur kunnen dit zijn: servicekosten, servicefonds, glasfonds en lidmaatschap huurdersvereniging.

Veel gevraagd over Huuropbouw

Ik heb een huurspecificatie nodig. Hoe kan ik dit aanvragen?

U kunt uw verzoek bij ons indienen via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp of het bij ons aan de balie komen halen. We moeten dan weten over welk jaar u de huurspecificatie nodig heeft.

Waarom moet ik voor energetische maatregelen (voor energiebesparing in huis) huur betalen?

Door de investering die GroenWest doet in energiebesparing, gaat u zelf minder energiekosten betalen. Een deel van deze bespaarde energiekosten, vragen wij als huurverhoging. Na de energetische maatregelen is het totaal van de huur en de energiekosten dus lager dan voorheen.

Uit welke bedragen is mijn huur opgebouwd?

U kunt dit nakijken in uw huurcontract. Hier staat alles over de huuropbouw beschreven.

Mocht u toch nog vragen hebben hierover, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp. Wij kunnen u dan vertellen uit welke bedragen uw huur is opgebouwd, ook kunnen wij u een huurspecificatie toesturen. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn GroenWest'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Waarom verschilt de huurprijs van woningen, soms zelfs binnen hetzelfde complex?

Het is lastig om te bepalen waarom de huur van twee specifieke woningen verschilt, vanwege de grote hoeveelheid aan factoren dat van invloed is op de huur. Een huurder sluit met ons een huurcontract af onder voorwaarden die op dat moment gelden. Het is te vergelijken met als u een woning koopt: enkele weken eerder of later kunnen koopprijs en -voorwaarden anders zijn. Hierdoor kunnen huurders voor exact dezelfde woning toch verschillende huurprijzen betalen.

De drie belangrijkste factoren die kunnen zorgen voor verschillen in huurprijzen zijn:

1.     Veranderende wet- en regelgeving. Regelgeving over huurprijzen en inkomensgrenzen veranderen in de loop van de tijd. Voor 2015 was de wetgeving zo dat huurders met recht op huurtoeslag er voor konden kiezen om een sociale huurwoning te huren met een relatief hoge huurprijs. Vanaf de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 kan dit niet meer. Sindsdien zijn corporaties verplicht om huurders met recht op huurtoeslag een woning toe te wijzen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (rond 600 euro). Hierdoor gaan we woningen bewust een lagere of hogere huurprijs geven, zodat deze woningen beschikbaar blijven voor huurders met recht op huurtoeslag.

2.     Veranderend huurbeleid. We passen het huurbeleid aan om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Als de vraag van onze doelgroep verandert, passen we ons huurbeleid en dus ook onze huurprijzen hierop aan. In het huidige huurbeleid verschuiven we woningen naar een andere huurprijsklasse indien nodig.

3.     De kwaliteit van de woning ten tijden van de ingangsdatum van het contract. In het algemeen hebben onze woningen met een hoge WOZ-waarde een hogere aanvangshuur. De kwaliteit van de woning wordt bepaald door het aantal punten dat een woning krijgt in de WWS (woningwaarderingsstelsel). Voor de WWS zijn vooral bepalend: de grootte (aantal vierkante meters, het energielabel (van A t/m G), de uitrusting (keuken, etc.) en de WOZ-waarde. Ook nagenoeg onzichtbare verschillen kunnen leiden tot een andere WWS. Denk aan wel/niet dubbel glas, inbraakbeveiliging, isolatie. Wijzigingen in de WWS-berekeningssystematiek door de jaren heen zorgt er ook voor dat de maximale huur van een woning verandert. De huurprijs die GroenWest vraag voor een woning is hier soms aan gekoppeld en wijzigt mee.