Huishoudelijk reglement

Sommige Verenigingen van Eigenaren hebben een huishoudelijk reglement. Bewoners spreken bepaalde leefregels met elkaar af en leggen dit vast in een document. Dit heet een huishoudelijk reglement. Elke bewoner ontvangt een exemplaar.

Veel gevraagd over Huishoudelijk reglement

Wat is het Huishoudelijk reglement van de VvE?

Het huishoudelijk reglement bevat leefregels voor alle bewoners (eigenaren en huurders) en iedereen moet zich hieraan houden. Nieuwe huurders krijgen het uitgereikt bij het ondertekenen van het huurcontract.
Als u het huishoudelijk reglement voor uw wooncomplex met een Vereniging van Eigenaren wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met GroenWest.

Meer informatie over de VvE kunt u lezen in: Brochure Wat betekent de Vereniging van Eigenaren voor u?