Huisbewaring

U gaat voor langere periode ergens anders verblijven. Voor deze periode wilt u dat iemand anders op uw woning past. Dit noemen we huisbewaarderschap.

Een reden tot huisbewaarderschap kan zijn:
- een reis;
- een studie;
- een baan;
- langdurige verpleging;
- proef samenwonen.

Voor huisbewaarderschap moet u vooraf toestemming vragen
Hiervoor kunt u het formulier Aanvraagformulier Huisbewaarderschap
invullen.

De huisbewaarder kan na het verstrijken van de periode, geen aanspraak maken op de woning of op vervangende woonruimte. Ook als de oorspronkelijke huurder niet terugkeert naar zijn woning, dan moet de huisbewaarder toch de woning verlaten. De huurovereenkomst wordt dan opgezegd.

Veel gevraagd over Huisbewaring

Hoe kan ik huisbewaarderschap aanvragen?

Huisbewaarderschap kunt u aanvragen via het formulier: Aanvraagformulier Huisbewaarderschap
In dit formulier leest u welke documenten wij van u nodig hebben.

U kunt het formulier digitaal invullen en met de documenten mailen naar verhuur@groenwest.nl.

Houd er rekening mee dat de behandeling van de aanvraag twee weken duurt. Nadat u goedkeuring van ons heeft ontvangen, mag de huisbewaring in gang gezet worden.

Wat zijn de voorwaarden voor huisbewaarderschap?

Er worden voorwaarden aan zowel de aanvrager als de huisbewaarder gesteld.

Voorwaarden voor de aanvrager:

- De aanvrager is hoofdbewoner van de woning;
- De ingangsdatum van de huurovereenkomst is minimaal 6 maanden geleden;
- Er is geen sprake van overlast;
- Er is geen sprake van een huurachterstand;
- In de afgelopen vijf jaar heeft u niet eerder een huisbewaarderschap gehad;
- Indien de huurder tijdelijk in het buitenland verblijft moet er een zaakwaarnemer aangesteld zijn. Een zaakwaarnemer is iemand die namens u optreedt als uzelf niet aanwezig kan zijn. Deze persoon moet iemand anders dan de huisbewaarder zijn.
- De aanvraag is voor een duur van maximaal 1 jaar (bij proef samenwonen en verblijf in het buitenland geldt maximaal 6 maanden);
- De aanvrager ondertekent een tijdelijke huuropzegging met als uiterlijke einddatum de toegestane einddatum voor het huisbewaarderschap;
- Bij de aankoop van een eigen woning is het aanvragen van huisbewaarderschap niet toegestaan.
- Verlenging van het huisbewaarderschap is niet toegestaan.

Voorwaarden huisbewaarder:

- De huisbewaarder is minimaal 18 jaar oud;
- De huisbewaarder heeft geen zelfstandige woonruimte;
- De huisbewaarder zal zich gedragen als een goede huurder;
- De woonruimte is passend voor de huisbewaarder. Voorbeeld: jongeren zijn niet toegestaan in een seniorencomplex.


De huisbewaarder kan na het verstrijken van de periode, geen aanspraak maken op de woning of op vervangende woonruimte. Ook als de oorspronkelijke huurder niet terugkeert naar zijn woning, dan moet de huisbewaarder toch de woning verlaten. De huurovereenkomst wordt met de huurder opgezegd

Wanneer kan ik huisbewaarderschap aanvragen?

Er zijn een aantal situaties waarin u huisbewaarderschap kunt aanvragen:

- Werk/studie buiten de regio waar je nu woont (maximaal 1 jaar)
Uw tijdelijke werkplek of studie is te ver weg van uw woonplaats. U heeft een andere woonruimte dichterbij uw werk/studie gevonden. Iemand anders kan dan tijdelijk in uw woning verblijven.
- Langdurige verpleging (maximaal 1 jaar)
U gaat tijdelijk iemand verzorgen of verplegen en dit kan niet vanuit uw huidige woonadres. U heeft andere woonruimte dichterbij de verzorgende of bij de verzorgende in huis gevonden. Iemand anders kan dan tijdelijk in uw woning verblijven.
- Proef samenwonen (maximaal 6 maanden)
U wilt samen met uw partner ervaren hoe het is om samen te wonen. Gedurende deze periode mag iemand anders tijdelijk in uw woning verblijven.
- Buitenland voor werk (maximaal 6 maanden)
U gaat voor uw werk naar het buitenland. Iemand anders kan dan tijdelijk in uw woning verblijven.
- Buitenland voor studie (maximaal 6 maanden)
U gaat voor uw studie naar het buitenland. Iemand anders kan dan tijdelijk in uw woning verblijven.
- Buitenland vakantie/sabbatical (maximaal 6 maanden)
U gaat voor langere tijd op vakantie / sabbatical. Iemand anders kan dan tijdelijk in uw woning verblijven.
- Detentie (maximaal 1 jaar)
U verblijft in detentie. Iemand anders kan dan tijdelijk in uw woning verblijven.

Huisbewaarderschap kunt u aanvragen via het formulier Aanvraagformulier Huisbewaarderschap
In dit formulier leest u welke documenten wij van u nodig hebben.

U kunt het formulier digitaal invullen en met de documenten mailen naar verhuur@groenwest.nl.

Houd er rekening mee dat de behandeling van de aanvraag twee weken duurt. Nadat u goedkeuring van ons heeft ontvangen, mag de huisbewaring in gang gezet worden.