Doorstroomregeling

Huurt u nu een grote sociale huurwoning van één van de woningcorporaties in de regio Utrecht en wilt u kleiner gaan wonen? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor voorrang.

Veel gevraagd over Doorstroomregeling

Wanneer kom ik in aanmerking voor de doorstroomregeling 'Van Groot naar Beter'?

De corporaties in de regio Utrecht willen graag doorstroming bevorderen. Lees hier welke corporaties meedoen aan de regeling. Doorstroming betekent dat huurders verhuizen naar een sociale huurwoning dat beter bij hun persoonlijke situatie past. Op die manier komt er weer een woning vrij voor andere woningzoekenden. Door voorrang te geven aan huurders van een grote woning die kleiner willen gaan wonen hopen de corporaties dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. Ook hopen ze dat ze hierdoor meer tevreden huurders krijgen.

Voorwaarden voor het krijgen van voorrang

  • Woningzoekende huurt een sociale huurwoning met minimaal vier kamers. Het woningtype (woonhuis of appartement) maakt niet uit én
  • staat ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht én
  • zoekt een woning met maximaal drie kamers via WoningNet regio Utrecht én
  • de huidige sociale huurwoning komt na verhuizing vrij (er blijft dus niemand wonen).

Deze regeling geldt alleen als u minimaal één jaar in de woning die u achterlaat heeft gewoond.
Deze regeling geldt niet als u verhuist naar een nieuwbouwwoning van GroenWest.
Bij woningen die worden verloot geldt deze voorrang nooit.

Bent u huurder van GroenWest en voldoet u aan de voorwaarden?
Klik dan op de volgende link en vul het aanvraagformulier in: Aanvraagformulier Doorstroomregeling Van Groot naar Beter

Bent u geen huurder van GroenWest en voldoet u aan de voorwaarden?
Stuur dan een e-mail met uw gegevens (naam, volledig adres en telefoonnummer) en de onderstaande documenten naar verhuur@groenwest.nl. Zet in het onderwerp van de mail duidelijk dat het om de Doorstroomregeling Van Groot naar Beter gaat.

De volgende documenten hebben we van u nodig:
- Kopie huurcontract
- Ingevulde verhuurdersverklaring. Gebruik hiervoor de volgende formulieren: Verhuurdersverklaring Deel I en Verhuurdersverklaring Deel II
- Bankafschrift met recente huurbetaling van uw huidige woning
- Huisvestingsvergunning
- Recent uittreksel BRP gemeente (deze kunt u bij uw gemeente opvragen)
- Inschrijfgegevens WoningNet (bij voorkeur uw gebruikersnaam en inschrijfnummer)

Kortingsregeling
De woningcorporaties zien vaak dat huurders wel willen verhuizen, maar dat iets ze tegenhoudt. Bijvoorbeeld omdat ze ergens al heel lang wonen en daar een lage huur betalen. Vaak betekent verhuizen dan ook een hogere huur. Hier willen de corporaties graag iets aan doen. Daarom hebben ze met elkaar afgesproken dat huurders die doorstromen Van Groot naar Beter nooit meer dan € 50 per maand meer dan nu gaan betalen. Het gaat om de netto huur. De stook- en servicekosten blijven dus buiten beschouwing. Uw nieuwe verhuurder controleert uw recht op voorrang en de aantrekkelijke regeling op het moment dat u de sociale huurwoning accepteert.

Krijg ik voorrang als 65+-er bij huurwoningen?

Ja, We hebben woningen met het label Voorrang 65+. Dit zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben. Deze woningen zijn zonder trap bereikbaar en zijn soms voorzien van extra aanpassingen, zoals beugels aan de muur.

U heeft voor een woning met label Voorrang 65+ geen indicatie nodig. In het woningaanbod vindt u woningen met ‘Voorrang 65+’.  Om te reageren op deze huurwoningen moet u zich inschrijven bij WoningNet website Woningnet en ook moet u voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan.

Woningzoekenden van 65 jaar of ouder die reageren op een woning in uw complex, hebben enkel voorrang op andere woningzoekenden. Indien er geen 65-plusser op de woning reageert, kunnen er ook mensen jonger dan 65 jaar in het complex komen wonen.

Verhuisadvies voor senioren

Alle inwoners van Utrecht van 55 jaar en ouder die in een sociale huurwoning wonen (een woning met 4 of meer kamers), kunnen de hulp van de Utrechtse Verhuisadviseur inschakelen. Deze is ingesteld door de Utrechtse corporaties en de gemeente Utrecht voor de periode tot 1 december 2021. Kijk op Verhuisadviseursenioren.nl

Ouderen met een sociale huurwoning in gemeenten De Ronde Venen (55 jaar of ouder) en Woerden (65 jaar of ouder) kunnen voor verhuisadvies contact opnemen met GroenWest. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar het telefoonnummer: 088-0129000