Calamiteit

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Neem bij een calamiteit direct contact op met ons via telefoonnummer: 088-012 90 00. U kunt ons ook buiten kantooruren bereiken. Zijn er hulpdiensten nodig (brandweer, politie)? Belt u dan direct naar 112.

Veel gevraagd over Calamiteit

Kan ik meer informatie krijgen over de brandmeldinstallatie in mijn complex?

Het beheer wordt door een externe partij uitgevoerd. Voor vragen over de brandmeldinstallatie kunt u contact opnemen met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via WhatsApp..

Er is brand in mijn woning geweest, wat kan ik doen?

Als u schade heeft aan uw inboedel naar aanleiding van een brand in uw woning, neem dan contact op met uw inboedelverzekeraar.
Als er sprake is van schade aan de opstal (het huis zelf), dan dient u hiervoor contact op te nemen met ons via e-mailadres: info@groenwest.nl, via telefoonnummer: 088-0129000 of via&nbsp;<a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=31620106727&amp;text&amp;app_absent=0" target="_blank">WhatsApp.</a>.