Urgentie

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Als u bijvoorbeeld ernstig ziek bent geworden en daardoor niet meer in uw huidige woning kunt wonen, uw woning wordt gesloopt of als u mantelzorg krijgt of verleent.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor urgentie? Vul dan de Urgentiewijzer in.

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u vinden op de website van het Vierde Huis via www.hetvierdehuis.nl
Het Vierde Huis heeft ook per regio informatie op hun website staan. Klik voor meer informatie over uw regio op een van de onderstaande links. 
Het Vierde Huis - Utrecht
Het Vierde Huis - Woerden
Het Vierde Huis - Montfoort
Het Vierde Huis - De Ronde Venen

Veel gevraagd over Urgentie

Wanneer kan ik urgentie aanvragen?

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

U kunt een urgentie aanvragen als er sprake is van:

  • Medische problemen;
  • Mantelzorg (voor zowel verleners als ontvangers)
    Let erop dat u de mantelzorgverklaring van de gemeente hierbij meestuurt. U kunt hiervoor terecht bij de WMO afdeling van de gemeente. 
  • Relatiebeëindiging en er zijn kinderen (alleen als geen van beide partners in de huidige woning kan blijven wonen)
  • Dreigende onvrijwillige dakloosheid
  • Financiële problemen;
  • Maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen)
  • Sloop of verbetering van uw huidige woning

Meer info kunt u vinden op:
Urgentiewijzer

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u vinden op de website van het Vierde Huis via www.hetvierdehuis.nl
Het Vierde Huis heeft ook per regio informatie op hun website staan. Klik voor meer informatie over uw regio op een van de onderstaande links. 
Het Vierde Huis - Utrecht
Het Vierde Huis - Woerden
Het Vierde Huis - Montfoort
Het Vierde Huis - De Ronde Venen

Wat is het verschil tussen een urgentie en een indicatie?

Een indicatie geeft voorrang bij het reageren op servicewoningen (aanleunwoningen). Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het reguliere woningaanbod. Bij een ernstige medische situatie kan naast een indicatie een medische urgentie worden aangevraagd voor extra voorrang. Wilt u een medische urgentie aanvragen? Neem dan altijd eerst contact op met uw gemeente om te bespreken of aanpassingen in uw huidige woning mogelijk zijn.

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u vinden op de website van het Vierde Huis via www.hetvierdehuis.nl
Het Vierde Huis heeft ook per regio informatie op hun website staan. Klik voor meer informatie over uw regio op een van de onderstaande links. 
Het Vierde Huis - Utrecht
Het Vierde Huis - Woerden
Het Vierde Huis - Montfoort
Het Vierde Huis - De Ronde Venen

Ik ben hulpbehoevend. Krijg ik voorrang bij het huren van een woning?

Ja, bijzondere doelgroepen krijgen voorrang bij het huren van een woning. Zorgbehoevenden krijgen voorrang bij woningen met zorgvoorzieningen. Minder validen krijgen voorrang bij woningen voor minder validen.

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u vinden op de website van het Vierde Huis via www.hetvierdehuis.nl
Het Vierde Huis heeft ook per regio informatie op hun website staan. Klik voor meer informatie over uw regio op een van de onderstaande links. 
Het Vierde Huis - Utrecht
Het Vierde Huis - Woerden
Het Vierde Huis - Montfoort
Het Vierde Huis - De Ronde Venen

Wanneer kom ik in aanmerking voor mantelzorgurgentie?

U komt in aanmerking voor urgentie als de volgende punten voor u van toepassing zijn:
- U bent mantelzorgontvanger of mantelzorggever.
- De reisafstand tussen ontvanger en gever is minimaal 5 kilometer en na verhuizing maximaal 5 kilometer.
- Het gaat om langdurige zorg, minimaal 8 uur per week, verdeeld over 4 dagen per week en naar verwachting nog enkele jaren.
- Er wordt advies gevraagd bij lokale wijkteams / sociale teams.

Per mantelzorgsituatie kan er maximaal 1 urgentie worden gegeven, alleen aan te vragen via: Urgentiewijzer. Let erop dat u de mantelzorgverklaring van de gemeente hierbij meestuurt. U kunt hiervoor terecht bij de WMO-afdeling van de gemeente.

Uitzondering is Utrecht-West, hier kan het niet digitaal worden aangevraagd. Dit gaat via Stichting Het Vierde Huis.
Stel uw vragen via e-mailadres info@hetvierdehuis.nl. 

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u vinden op de website van het Vierde Huis via www.hetvierdehuis.nl
Het Vierde Huis heeft ook per regio informatie op hun website staan. Klik voor meer informatie over uw regio op een van de onderstaande links. 
Het Vierde Huis - Utrecht
Het Vierde Huis - Woerden
Het Vierde Huis - Montfoort
Het Vierde Huis - De Ronde Venen

Hoeveel moet ik betalen voor de aanvraag van een urgentie?

Voor de gemeente Utrecht is de aanvraag voor een urgentie gratis.
Voor de gemeente Woerden, De Ronde Venen en Montfoort kost dit €150,-, ongeacht of de urgentie wordt toegewezen of niet.

Urgentiewijzer

Ik word binnenkort dakloos en krijg geen urgentie voor een woning. Wat kan ik doen?

Als u dakloos dreigt te worden en u heeft geen uitzicht op een woning via een woningcorporatie of een particuliere verhuurder, dan kunt u contact opnemen met Het Vierde Huis. Zij kunnen u wellicht op weg helpen met hun Corporatiehotel.

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u vinden op de website van het Vierde Huis via www.hetvierdehuis.nl
Het Vierde Huis heeft ook per regio informatie op hun website staan. Klik voor meer informatie over uw regio op een van de onderstaande links. 
Het Vierde Huis - Utrecht
Het Vierde Huis - Woerden
Het Vierde Huis - Montfoort
Het Vierde Huis - De Ronde Venen

Hoe lang is mijn toegewezen urgentie geldig?

Een toegewezen urgentie is standaard een half jaar geldig. Anders wordt er een datum genoemd in de brief waarin u uw toewijzing krijgt, tot wanneer de urgentie geldig is. 

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u vinden op de website van het Vierde Huis via www.hetvierdehuis.nl
Het Vierde Huis heeft ook per regio informatie op hun website staan. Klik voor meer informatie over uw regio op een van de onderstaande links. 
Het Vierde Huis - Utrecht
Het Vierde Huis - Woerden
Het Vierde Huis - Montfoort
Het Vierde Huis - De Ronde Venen

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Ja, dit kunt u via de site van WoningNet doen. website Woningnet

Hoe kan ik in contact komen met het Vierde Huis om mijn vraag over urgentie te stellen?

U kunt uw vragen aan het Vierde Huis stellen via e-mailadres: info@hetvierdehuis.nl 

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie kunt u vinden op de website van het Vierde Huis via www.hetvierdehuis.nl
Het Vierde Huis heeft ook per regio informatie op hun website staan. Klik voor meer informatie over uw regio op een van de onderstaande links. 
Het Vierde Huis - Utrecht
Het Vierde Huis - Woerden
Het Vierde Huis - Montfoort
Het Vierde Huis - De Ronde Venen